Nije Westermar houdt politiek Tytsjerksteradiel bezig

Een impressie van de nieuwe Westermar in Burgum. Afbeelding Alynia Architecten

Politieke partijen in Tytsjerksteradiel willen dat het college de overdracht van het sportcafé en andere genoemde ruimten aan FC Burgum uitstelt.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De fracties van VVD en GroenLinks zeggen in een brief aan het college van Tytsjerksteradiel dat eventuele besluitvorming en overdracht met betrekking tot het sportcomplex Nije Westermar in Burgum ‘on hold’ moeten worden gezet. Eerst zou de raad zich over de gang van zaken moeten uitspreken. Twee weken geleden werd een spoeddebat over de kwestie verdaagd.

In strijd met afspraken

Voor maandag staat de oplevering van het complex geagendeerd en dinsdag worden de aktes gepasseerd bij de notaris. Of beide zaken doorgaan is voor de partijen niet helemaal duidelijk. Ze willen daarover helderheid van burgemeester en wethouders. Het wel doorgaan van de overdracht zou in strijd met afspraken met de gemeenteraad zijn, menen VVD en GroenLinks.

Een van de twistpunten is de verkoop door het college van het sportcafé aan FC Burgum. ,,Dit is door het college nooit met de raad gecommuniceerd. Wij zijn in de veronderstelling dat FC Burgum de exploitatie van het sportcafé gaat doen in ruil voor een financiële compensatie.’’

Status overeenkomst

Tevens willen partijen antwoord op de vraag of het college in juni onder voorbehoud van de ledenvergadering van FC Burgum wel of niet besloten heeft om de ontwikkelovereenkomst te ondertekenen.

Ook willen de briefschrijvers helderheid over de status van de ontwikkelovereenkomst.

Nieuws

menu