Met nog 46 nachtjes tot kerst zijn de eerste bomen al versierd: 'In beam útsykje is in feilich útsje yn 'e bûtenlucht'

Bij Elzinga Kerstbomen langs de Wâldwei, bij Garyp, zochten tientallen klanten zaterdag een kerstboom uit. Sommige liefhebbers namen de boom meteen mee naar huis.

Bij Elzinga Kerstbomen langs de Wâldwei, bij Garyp, zochten tientallen klanten zaterdag een kerstboom uit. Sommige liefhebbers namen de boom meteen mee naar huis. FOTO JILMER POSTMA

Ja, het is begin november. Nee, het is nooit te vroeg om een kerstboom uit te zoeken. Zeker niet in coronatijd, merkten ze zaterdag bij Elzinga Kerstbomen in Garyp.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Een heuse kerstboomuitzoekdag, dat kon wel eens een succes worden, dachten Wilco en Tineke Elzinga, toen ze van het fenomeen uit Engeland hoorden. In 2018 begonnen ze er mee. Zaterdag deden ze de hekken van hun grond langs de Wâldwei bij Garyp voor de derde keer open voor een uitzoekdag.

Liefhebbers kozen zelf een kerstboom uit, claimden de boom door een lintje om de stam te spannen en betaalden het exemplaar vooruit.

Boom uitzoeken

De Elzinga’s verwelkomden zaterdag tientallen boomuitzoekers. ,,Ik bin der noch beduusd fan’’, zegt Tineke Elzinga. ,,Safolle gesellichheid. Do sjochtst dat minsken yn dizze koronatiid al dwaande binne mei de kryst. In beam útsykje is in feilich útsje yn ’e bûtenlucht. It is fansels ek in feestje om sels in beam út te sykjen.’’

Begin november klinkt vroeg, maar Elzinga had haar deuren al veel eerder kunnen openen. ,,We krigen begjin oktober de earste tillefoantsjes mei de fraach oft se net earder in beam ophelje koene.’’

Spreiding van de drukte

Om de drukte te spreiden is er zaterdag een tweede open dag. Vanaf 28 november worden de bomen gerooid en meegegeven. ,,De measten ha al sein dan daliks te kommen. Se wolle de beam sa gau mooglik yn ’e hûs ha.’’

Toch konden sommigen niet wachten. Zo’n vijftien klanten namen hun uitgekozen exemplaar zaterdag direct al mee naar huis. Elzinga: ,,Dy woenen sa graach al dyselde jûn de beam optúgje. We ha sein dat de beam earst eefkes akklimatisearje moat. Mar gean der mar fan út dat de earste beammen no al fersierd binne.''

,,Wy fine it wat betiid, want it it duorret noch even foar it kryst is, mar de beammen binne farsk en komme sa út de grûn, dy hâlde it wol út oant begin jannewaris.’’