Lintje voor doortrapper Van der Meulen uit Oentsjerk

Lintje. FOTO JILMER POSTMA

Sipke Inne van der Meulen (64) uit Oentsjerk is gisteravond benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van der Meulen doet veel aan verkeersveiligheid.

Van der Meulen kreeg de versierselen opgespeld tijdens het 40-jarig jubileumsfeest van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROF). De Oentsjerker werkt bij de provincie en is al zo’n beetje zijn hele werkzame leven bezig met verkeersveiligheid. Hij begon met het Meldpunt Verkeesonveiligheid en bedacht het project Verkeersveilige Schoolomgeving. Ook begon hij met een schoolpakket met informatie voor scholieren over verkeersveiligheid.

Van der Meulen experimenteerde ook met glow-in-the-dark-belijning van fietspaden en ontwikkelde het project Doortrappen, dat senioren bewuster moet maken van hun kwetsbaarheid op de fiets. Van der Meulen bedacht mede de jaarlijkse herdenking voor verkeersslachtoffers.

De Oentsjerker was eerder PvdA-gemeenteraadslid en nu nog kerkenraadslid.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel