'Leuk om in moaie auto te hawwen'

In de rubriek ‘20 in 2020’ vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-)twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Heleen Haagsma uit Garyp, werd 20 op 11 juni.

Heleen Haagsma.

Heleen Haagsma. FOTO JILMER POSTMA

Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Heleen uit Garyp heeft een duidelijk doel voor ogen: later wil ze hoofd detentie en re-integratie worden. ,,Mar dat kin natuerlik altyd noch feroarje.’’