Leerlingen over Tjalling Koopmans College: sluit deze school maar

De situatie op het Tjalling Koopmans College is onhoudbaar. Onderwijs is onmogelijk door het enorme verloop onder docenten. Stress loopt bij leerlingen hoog op: ,,Als er niks verandert moet deze school maar sluiten’’.

Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Scholieren spreken zich uit over de chaos op de School voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO) in Hurdegaryp. Het is één van de acht scholen in het hele land die onder deze koepel vallen. ,,De school is de oorzaak van veel mentale problemen onder leerlingen, mensen zitten tegen een burn-out aan. De school maakt docenten kapot en sloopt de leerlingen.’’

Leerlingen uit klas 4 van het vwo, 16 en 17 jaar oud, doen hun verhaal met instemming van de ouders. Zij maken zich zorgen over de situatie onder docenten, maar ook over hun eigen schoolcarrière. ,,Wij willen het bestuur en de schoolleider een spiegel voorhouden. Wat zij zeggen over de gang van zaken is totaal onjuist. Dat de school nog draait komt door goedwillende docenten en juist niet door het bestuur.’’

Ze sommen het extreme verloop onder de leerkrachten op: ,,Vorig jaar verdwenen er acht docenten Nederlands, drie voor Frans en drie of vier voor natuurkunde. Dit jaar hebben we vier docenten Engels gehad, of misschien wel vijf. En volgend jaar blijven in de bovenbouw, zoals het nu lijkt, slechts drie van de huidige leerkrachten over.’’

Het heeft grote gevolgen voor hun kennisniveau. ,,De basis voor wiskunde, Nederlands en Frans is slecht. Bij een heel makkelijke taal als Engels zijn onze resultaten ook hard onderuitgegaan.’’

‘Schuld ligt bij schoolleider en bestuur’

De schuld ligt bij de schoolleider en het bestuur, zeggen leerlingen. Zij noemen met name schoolleider Petra Schutte en Suzan Polet, directeur bij het SVPO. ,,Er is op school echt sprake van een angstcultuur. Leerkrachten die kritisch durven te zijn, worden moedwillig weggepest en krijgen een trap na. Dat komt door Polet, en Schutte is haar marionet.’’

Angst is ook de reden dat de scholieren hun verhaal anoniem doen. ,,We zien hoe het gaat bij leerkrachten, die zitten soms huilend in de klas. Wij zijn bang dat wij ook worden geschorst of weggepest.’’

De leerlingen noemen een voorval, dat volgens hen typerend is voor de sfeer. ,,Een docent aardrijkskunde was een keer te laat. Op verzoek van de leerlingen haalde hij de les in een tussenuur in. Toen kwam Schutte de klas in, duwde de docent letterlijk naar de uitgang en zei: ‘Eigen initiatief, daar doen wij hier niet aan.’ Het was gewoon vreselijk.’’

Inmiddels zijn veel leerlingen op zoek naar een andere school, bevestigen zij. ,,Zeker de helft van onze vriendengroep gaat weg en een kwart denkt er over na.’’ Zelf hopen ze het tij te keren met hun verhaal en de school wel af te kunnen maken. ,,De eerste jaren ging het goed, maar de laatste twee jaar is de situatie ontspoord.’’

Het bestuur, bestaand uit Polet en haar man, SVPO-oprichter Misha van Denderen, moeten dan wel grote veranderingen doorvoeren. ,,En eerlijk gezegd zien wij dat niet gebeuren. Zij geloven heilig in hun concept. In feite hebben we te maken met middeleeuwse toestanden, waarbij zij de geestelijke macht zijn. Als je niet doet wat zij zeggen, ga je naar de hel. Maar als de situatie niet snel verandert, dan zeggen wij: sluit deze school maar. Want zo mag het niet doorgaan.’’

De namen van de leerlingen zijn bij de redactie bekend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Onderwijs