Karakteristykpriis voor Bernard Bos na ontdekking waardevolle grafmonumenten op kerkhof Kruiskerk in Burgum

Wethouder Tytsy Willemsma onthult de plaquette. Links Bernard Bos.

Wethouder Tytsy Willemsma onthult de plaquette. Links Bernard Bos. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Voor zijn speurtocht naar historisch waardevolle grafmonumenten op het kerkhof van de Kruiskerk in Burgum heeft Bernard Bos dinsdagmiddag de Karakteristykpriis 2022 gekregen.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Bos ontdekte tientallen graven van personen die van bijzondere betekenis voor de streek waren, evenals grafmonumenten die op zichzelf cultuurhistorische waarde hadden.