Kamervragen D66 en SP over onrust Tjalling Koopmans College

Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp.

Nadat eerder de Tweede Kamerfractie van de VVD aan de bel trok, willen nu ook de fracties van D66 en SP dat minister Arie Slob zich buigt over de onrust op het Tjalling Koopmans College. ,,Welke stappen neemt u om de situatie op de school zo snel mogelijk te verbeteren?’’, willen Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Peter Kwint (SP) weten.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De fracties vragen de minister van onderwijs ook of er in Hurdegaryp wel sprake is van ‘een veilig onderwijsklimaat’ en of het klopt dat afgelopen schooljaar 22 van de 41 docenten zijn vertrokken. Van Meenen en Kwint baseren hun vragen op de recente berichtgeving over het Tjalling Koopmans College en andere Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO) in Trouw en de Leeuwarder Courant.

D66 en SP vragen Slob ook wat Slob ervan vindt dat SVPO-bestuurder Misha van Denderen onderwijsgeld in de vorm van hypothecaire leningen beschikbaar heeft gesteld aan zijn kinderen. Ze dringen er bij de bewindsman op aan bij het Tjalling Koopmans College ‘zo snel mogelijk’ te zorgen voor een goed onderwijsklimaat voor leerlingen.

Nieuws

menu