Inspectie: na bezoek Koopmans College ook gesprek met bestuur

De Inspectie van het Onderwijs gaat volgende week in gesprek met het bestuur van het Tjalling Koopmans College. Donderdag namen inspecteurs vanwege alle onrust een kijkje op de school.

Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Tjalling Koopmanscollege in Hurdegaryp. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Leerlingen en ouders konden daar hun verhaal kwijt. Doel van het bezoek van de inspectie is duidelijkheid krijgen over wat er op de school speelt, zegt woordvoerder Daan Jansen. Aanleiding zijn berichten in de media en meldingen van betrokkenen over de gang van zaken op de school, één van de acht Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO) in het land.

Volgen docenten en leerlingen is vooral in de bovenbouw sprake van grote onrust. Bij de school vertrokken dit jaar 22 van de 41 leerkrachten. Leerlingen vertelden de LC dat ze bij diverse vakken een lange rij aan docenten hebben zien komen en gaan, met voor hen slechte onderwijsresultaten tot gevolg.

De school wijt de onrust aan een beperkte groep gefrustreerde docenten, die zouden willen tornen aan de principes van de SVPO: kleine klassen en zo weinig mogelijk overhead.

SVPO wil inspectierapporten niet openbaar

,,Met ons bezoek aan de school en het gesprek met het bestuur hopen we te achterhalen: hoe heet de soep op het Tjalling Koopmans College is’’, zegt Jansen. ,,En we willen natuurlijk ook weten of dit doorwerkt in de onderwijskwaliteit en de veiligheid van leerlingen. En daarna is de vraag van belang: hoe gaat het bestuur hiermee om? Neemt het maatregelen, als dat nodig is?’’

In andere kwesties is de SVPO niet geneigd de inspectie tegemoet te komen. Maandag diende in Amsterdam een rechtszaak, waarin de koepel de openbaarmaking van een aantal rapporten over de acht SVPO-scholen en de financiële huishouding aanvecht.

Daarbij bleek dat drie van de acht scholen het oordeel ‘zeer zwak’ hebben gekregen: de vestigingen in Amsterdam, Hoorn en Utrecht. Voor de laatste school is dat de tweede keer, waardoor gedeeltelijke inhouding van de rijksbijdrage dreigt.

De SVPO stelt dat de rapporten incompleet dan wel onjuist zijn. Oprichter Misha van Denderen betoogde in de rechtbank dat het oordeel positiever uitvalt als de inspectie alle informatie goed meeweegt. De school in Hurdegaryp krijgt in de rapporten een voldoende.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Onderwijs