Inspectie: Fries op Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp onvoldoende

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De Onderwijsinspectie vindt de wijze waarop het Tjalling Koopmans College het vak Fries aanbiedt onvoldoende. Ook de medezeggenschap is nog steeds niet goed geregeld.

Volgens de inspectie wordt op de school in Hurdegaryp in het eerste leerjaar geen Fries aangeboden, terwijl dit wel verplicht is. De school kan hiervoor een ontheffing aanvragen, maar heeft dat niet gedaan.

De school bestrijdt de kritiek. Het vak Fries is geïntegreerd in andere vakken, aldus het bestuur. Daarmee voldoet het aan de eisen, stelt de school. ,,Met het oordeel van de inspectie zitten we bovendien in de maag, omdat het risico bestaat dat uitbreiding van het programma Fries ertoe zou leiden dat onderwijstijd van andere vakken af gaat.’’ De school zegt wel toe te onderzoeken hoe het vak Fries verbeterd kan worden.

Het oordeel over het Fries is onderdeel van een breed onderzoek dat de inspectie in augustus heeft gepubliceerd. De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO), oprichter van onder andere de school in Hurdegaryp, probeerde tot twee keer toe de openbaarmaking te verbieden, dan wel passages te laten schrappen of aanpassen.

Dinsdag velde de rechter in Den Haag het oordeel dat de Onderwijsinspectie niet opnieuw wijzigingen hoeft aan te brengen. Er loopt nog wel een hoger beroep van de inspectie tegen een eerder vonnis van de rechtbank, waarin de SVPO op een aantal punten in het gelijk werd gesteld.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel