Initiatiefgroep verbaasd over toch mogelijke bouw in de Warren

Nu burgerinitiatief De Warren Natuurlijk Groen vreest dat er mogelijk alsnog gebouwd gaat worden in het natuurgebied, worden de spandoeken van vorig jaar weer uit de schuur gehaald en in de weilanden geplaatst. EIGEN FOTO.

Burgerinitiatiefgroep De Warren Natuurlijk Groen is ‘folslein ferbjustere’ dat het college van Tytsjerksteradiel woningbouw in de Warren opnieuw ter discussie wil stellen aan de raad.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De groep voerde de afgelopen jaren regelmatig actie met spandoeken in weilanden met daarop de kreet: ‘It giet net barren yn de Warren’. Nadat in juli vorig jaar door een kleine meerderheid van de gemeenteraad is besloten om geen woningbouw in het gebied toe te staan, dacht de actiegroep dat het strijdmiddel niet meer nodig zou zijn, en vormde zichzelf om naar burgerinitiatiefgroep. Maar nu de gemeente tot 2024 een structureel tekort van drie miljoen euro verwacht, stelt het college in de financiële kadernota voor om mogelijk alsnog te gaan bouwen in dit gebied, om zo de gaten te dichten.

„Wy binne folslein ferbjustere”, zegt Simon Meinema, coördinator van ‘De Warren Natuurlijk Groen’. Veel gesprekken zijn er intussen gevoerd met burgers, boeren en verscheidene natuurorganisaties over de toekomstplannen van het natuurgebied. Zo streeft de groep naar een vorm van gemeenschapslandbouw met behoud van het cultuurlandschap. En daartoe werd het initiatief zelfs door de gemeente ondersteund. „En asto sjochst hoe soad tiid wy dêr yn stutsen hienen en datst dan dit krijst; je moatte je dea skamje”, aldus Meinema.

Uit naam van het college stelt Teatske Rienks, communicatieadviseur, dat de wethouders de ambtenaren opdracht hebben gegeven „sûnder taboes” te kijken waar bespaard of verdiend kan worden. Doordat er op financieel vlak meer gevraagd wordt van gemeentes, moet er de komende jaren bezuinigd worden. „En dêrby binne alle ûnderwerpen dy’t mooglik foar ynkomsten soargje kinne ek yn byld brocht, sa ek mooglike bou by de Warren”, verklaart ze.

Op 2 juli behandelt de raad de Kadernota, waarbij hoe dan ook in het huidige beleid gesneden wordt. „Mar it is no noch net sein dat der yn de Warren boud wurde sil, it is oan de rie om te sizzen oft se dat opnij oerwaagje of dat se bliuwe by it beslút fan ferline jier”, aldus Rienks.

De initiatiefgroep gaat alvast onderzoeken of er bijvoorbeeld organisaties met natuuroogmerk zijn die de grond willen kopen.

Nieuws

Meest gelezen