Hitje Dankert-Hoekstra uit Tytsjerk koninklijk onderscheiden

FOTO JILMER POSTMA Foto: Jilmer Postma

Hitje Dankert-Hoekstra (80) uit Tytsjerk is afgelopen dinsdag onderscheiden. Zij mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Dankert-Hoekstra is meer dan vijfenvijftig jaar jaar lid geweest van zangvereniging Frisia Cantat in Stiens. Naast meezingen en helpen, was ze vrijwilliger en ook twee periodes voorzitter. Ze heeft veel voor de zangvereniging kunnen betekenen.

Zo onderhield ze het contact met de dirigent, de pianist en de leden. Ook was ze er voor de leden bij lief en leed, bij zieke leden ging ze op bezoek en zorgde voor een attentie. De zangvereniging noemt mevrouw Dankert-Hoekstra een zeer betrokken, energiek en initiatiefrijk voorzitter, met oog voor de verschillen tussen mensen.

Secretaris en vrijwilliger consultatiebureau

Ook hield Dankert-Hoekstra zich bezig met de uitleen van AWBZ-verstrekkingen binnen de voormalige gemeente Leeuwarderadeel. Door haar inzet werd een nieuw gebouw voor zieken- en jeugdgezondheidszorg gerealiseerd.

Daarnaast fungeerde Dankert-Hoekstra als assistent van de jeugdverpleegkundige. Als assistente van het consultatiebureau Leeuwarderadeel/Het Bildt/Ferwerderadeel werden door haar de baby’s gewogen, gemeten en maakte ze nieuwe afspraken.

Dit deed ze op vrijwillige basis. Later werd de functie officieel erkend en kwam mevrouw Dankert in dienst bij Thuiszorg Het Friese Land (en werd het een betaalde baan).

Bovenstaande activiteiten is een opsomming van een deel van wat Dankert-Hoekstra jarenlang en geheel vrijwillig deed, naast haar baan als invalkracht op de basisschool.

Nieuws

menu