Het gemeentehuis in Buitenpost of Burgum? Eén van de twee wordt mogelijk wegbezuinigd

Het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel in Burgum. Foto LC

Vanwege miljoenentekorten overwegen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een van de gemeentehuizen in Buitenpost en Burgum af te stoten.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel
Achtkarspelen

Doordat gemeenten veel geld kwijt zijn aan dure taken die ze van het rijk moeten overnemen, hebben Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de komende jaren structureel een tekort van 3,1 miljoen en 3,5 miljoen euro.

Beide gemeenten moeten stevig in de kosten snijden om financieel het hoofd boven water te houden. Ze hebben conceptbegrotingen naar hun gemeenteraden gestuurd, waarin tientallen pijnlijke bezuinigingsmogelijkheden staan.

Zo wordt er gerept van het beëindigen van de subsidie voor muziekschool De Wâldsang, het stoppen van subsidies aan dorpsbelangen, het schrappen van banen bij de gebiedsteams en het verzwaren van lasten voor burgers, zoals hogere ozb-tarieven.

Afstoten gemeentehuis Burgum levert meeste op

En ook het grotendeels afstoten van een van de twee gemeentehuizen staat genoemd als bezuigingsoptie. De ambtenaren van zowel Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel zouden dan in het overblijvende gebouw een werkplek krijgen. Dit lijkt rigoureuzer dan het is, want de ambtenaren van beide gemeenten werken al samen in één organisatie.

De twee gemeenten zijn overigens bestuurlijk nog zelfstandig en willen niet fuseren, hoewel in de conceptbegroting ook gelezen kan worden dat ze het ‘nog niet’ willen.

Uit de berekening van de gemeenten blijkt dat het afstoten van het gemeentehuis in Burgum het meeste oplevert, namelijk 400.000 tot 450.000 euro per jaar. Dit komt onder meer doordat het Burgumer pand slechter scoort op het gebied van energiezuinigheid.

Rijbewijs verstrekken hoeft niet op gemeentehuis

Uit onderzoek kwam naar voren dat in beide gebouwen veel onbenutte ruimte is. Daarnaast blijkt dat veel taken niet beslist in een gemeentehuis hoeven te gebeuren, zoals het voltrekken van huwelijken, het verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ter inzage leggen van stukken van bouwen en wonen.

Als er een gemeentehuis afgestoten wordt, gebeurt dit deels: er blijft een bestuurs- en publiekscentrum en mogelijk een archief. Maar de kantoorvleugels worden gesloopt, verkocht of verhuurd. Voor beide gemeentehuizen wordt onderzocht wat de verkoopwaarde is. Het uiteindelijke besluit is aan de gemeenteraden.

Nieuws

menu