Dit is de Nije Westermar, het sportcomplex in Burgum waar altijd iets te doen zal zijn

Ze noemen het de huiskamer van Burgum, het vernieuwde sportcomplex Het Koningsland. Met een school, een buitenschoolse opvang en ruimte voor allerlei verenigingen moet er altijd wat te doen zijn.

Dirk van der Woude (links) en Jaap van Bruggen van FC Burgum op het nieuwe sportcomplex.  FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Dirk van der Woude (links) en Jaap van Bruggen van FC Burgum op het nieuwe sportcomplex. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het klinkt wat vreemd, beseffen ze, maar het is eigenlijk wel zo: achteraf kwam het niet eens zo slecht uit dat sporthal Westermar 3,5 jaar geleden na een kortsluiting in de keuken volledig afbrandde. Jaap van Bruggen en Dirk van der Woude vertellen vanuit de nieuwe bestuurskamer van FC Burgum – een soort skybox met uitzicht op het hoofdveld – hoe daarmee de basis werd gelegd voor wat er nu staat: een gloednieuw complex waar het hele dorp van moet profiteren.

De voetbalclubs VV Bergum en BCV zaten in oktober 2017 middenin een fusietraject. Ze dachten toen al na over de bouw van een nieuwe accommodatie. Een combinatie met de toen verouderde sporthal hadden ze eigenlijk al uit het hoofd gezet, vertelt Van Bruggen. Die leek te worden gerenoveerd, omdat nieuwbouw te duur was voor de gemeente. ,,Mar doe kaam de brân en kaam alles yn in oar deiljocht.”

Open sportpark

Een groep inwoners van Burgum, verenigd in een burgerinitiatief, kwam na de brand met de wens om de nieuwe sporthal een bredere functie te geven. ,,Ien fan de winsken wie in iepen sportpark. Meitsje kuier- en fytspaden troch it gebiet en soargje derfoar dat der ek oare funksjes ûnderbrocht wurde, sadat der altyd reuring is.”

Samen met de enthousiast geworden voetballers kwam een plan op tafel van tien miljoen euro. Er moest een gezamenlijk gebouw komen met ook ruimte voor bijvoorbeeld de fysiotherapiepraktijk, een danszaal voor de dansers van ModèstoDûns en een ‘sportcafé’ dat door iedereen kan worden gebruikt. En elders op het complex kon dan de buitenschoolse opvang komen, en ook een nieuw te bouwen school van het naastgelegen asielzoekerscentrum.

Het duurde even om de gemeente enthousiast te krijgen, zegt Van Bruggen. Want tien miljoen was nogal wat, al legde de voetbalclub deels met subsidies 1,2 miljoen euro op tafel en was er ook de verzekeringsuitkering na de brand.

Parkeren

Het enthousiasme werd groter door plannen te maken die ook andere problemen hielpen oplossen. Zo was het oude parkeerterrein met 130 plaatsen veel te klein. Toen bleek dat ook het azc nieuwe parkeerruimte zocht, ontstond het idee het gebouw anders neer te zetten en zo ruimte te maken voor 300 gezamenlijke parkeerplaatsen. Het leverde veel enthousiasme op bij wijkbewoners, die maar wat graag af wilden van al die geparkeerde auto’s in hun straten. En het verloste ook de gemeente van een probleem.

Het resultaat staat er sinds oktober: een nieuw complex dat mede dankzij 650 zonnepanelen energieneutraal is. Met ook op andere terreinen een ,,plus op duorsumens”, zoals Van Bruggen het noemt. Zo is het gebouw, dat de Nije Westermar is genoemd, gebouwd van verschillende restpartijen steen. Die zouden volgens Van Bruggen anders waarschijnlijk worden vernietigd. En voor de ledverlichting rond de velden is er bijvoorbeeld een ‘trainingsstand’, waarbij de lichten minder fel branden dan tijdens wedstrijden.

Discussie

Niet dat het zonder slag of stoot ging. In politiek Tytsjerksteradiel waren nogal wat discussies over de nieuwbouw, onder meer over de vraag of er nu niet onevenredig veel geld ging naar Burgum. De twee bekijken dat maar van de positieve kant. ,,By elk ikoanproject hast diskusje”, zegt Van Bruggen. ,,It Fries Museum, it Forum yn Grins of fuotbalstadions: altyd fine minsken der wat fan. Dat der safolle ynteraksje wie, kinst ek sjen as komplimint foar it projekt.”

De nominatie voor de prijs van Sportaccommodatie van het Jaar, waarvan de uitslag op 22 april bekend wordt, vormt een voorlopig hoogtepunt. Al moet het echte hoogtepunt natuurlijk komen met de opening. Want met alle coronaregels is het gebruik momenteel nog aardig beperkt. ,,Sa is der noch gjin drip bier út de taap kommen”, zegt Van der Woude lachend. ,,We hoopje dat we fan’t simmer de iepening fiere kinne. Dat sil dan in grutte happening wurde.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Brand Westermar
Instagram