Grotere faunapassage onder Ottemawei, zodat ook zoogdieren makkelijk kunnen 'oversteken'

De Ottemaweg. FOTO ARCHIEF LC

Onder de Ottemawei tussen Readtsjerk en Hurdegaryp komt een grotere faunapassage. De bestaande passage vormt met name voor zoogdieren een barrière.

De zoogdieren kunnen zich daarom moeilijk verplaatsen tussen de natuurgebieden de Bouwepet en het Ottemawiersmareservaat. In de nieuwe faunapassage komen looprichels voor de dieren te liggen, bovendien kan de passage ook gebruikt worden door kanovaarders.

Ter hoogte van de passage wordt de snelheid op de weg verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. Op termijn wil de gemeente Tytsjerksteradiel de snelheid op de weg in zijn geheel naar 60 kilometer per uur brengen.

Nutsbedrijven verleggen voor de zomer kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden is steeds een deel van de rijbaan afgezet. Het kan zijn dat het verkeer hier geringe hinder van heeft. Na de zomer start de aanleg van de nieuwe passage.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel