Geschorste docent Tjalling Koopmans College doet zijn verhaal: 'Meepraten over zaken was absoluut niet de bedoeling'

Be Like Bert! Met die slogan mengen scholieren van het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp zich in het tumult op hun school. De geschorste docent Bert Mul is blij met de steun: ,,Ik wil mijn leerlingen meegeven: het is oké om kritisch te zijn.’’

Bert Mul van Tjalling Koopmans College.

Bert Mul van Tjalling Koopmans College. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

Hij hield zich 24 uur op de vlakte over de schorsing die hem dit weekeinde werd opgelegd, maar nadat Suzan Polet, oprichtster van het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp, in deze krant liet optekenen dat de maatregel ‘evident’ is omdat Mul de school ‘in diskrediet’ had gebracht, veranderde Bert Mul van mening.

De 28-jarige aardrijkskundedocent is zeer geraakt door de steunbetuigingen van leerlingen. Foto’s van opgeplakte spreuken in het gebouw werden naar hem opgestuurd. Ze werden op last van de schoolleiding snel verwijderd.

Een verklaring van leerlingen is ontluisterend: ze hebben forse kritiek op de gang van zaken op het Tjalling Koopmans College, maar doen dit anoniem: ,,Wij kunnen ons ook niet uitspreken vanwege de zogenoemde ‘angstcultuur’ die heerst op het Tjalling Koopmans College’’.

Na zijn schorsing schakelde Mul de vakbond in. ,,Het is heel lief dat die zich druk maakt over mijn rechtspositie. Maar het is belangrijker om op te komen voor de leerlingen en mijn collega’s. Ik ben wel benieuwd wat de minister hiervan vindt.’’

Het Tjalling Koopmans College, met zo’n 370 leerlingen, heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een ongekend verloop onder de docenten. Liefst 22 van de 41 leerkrachten zijn vertrokken, vrijwillig. De school is onderdeel van de stichting Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SVPO), die acht vestigingen telt in het hele land.

Een jaar geleden trad Mul aan bij de school. Het concept van de SVPO sprak hem aan: kleine klassen en veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen. ,,De bomen reikten tot in de hemel, maar ik kwam er snel achter dat de realiteit anders was. Als hoogopgeleide professional verwacht je dat je ook kunt meepraten over zaken, dat je een bepaalde autonomie hebt. Dat was absoluut niet de bedoeling.’’

Nadat zaterdag in Trouw een kritisch artikel over de organisatie en de financiën van de SVPO was verschenen, deed de docent bij Omrop Fryslân zijn verhaal. ,,In Trouw ging het heel erg over het geld, maar ik dacht: het gaat om de leerlingen. De school schorste mij zondag, en refereerde daarbij aan een uitspraak die de Omrop in het artikel gebruikte: ‘Het Tjalling Koopmans College is een dictatoriale malafide organisatie en de leerlingen zijn de gijzelaars’. Maar die uitspraak is helemaal niet van mij, en dat staat er ook niet .’’

Zijn verhaal leverde een stroom aan reacties op, van ouders, leerlingen en collega’s. ,,Eindelijk is er iemand die zijn mond in het openbaar opendoet, dat is de teneur. Heel veel lieve berichtjes ook. En dat leerlingen in actie komen en ‘#BLB’ op hun armen tekenen…. Daar word ik stil van. Ik ben symbool geworden van iets dat groter is dan ikzelf. Het gaat om de school, en dan in de eerste, tweede en derde plaats om de leerlingen.’’

Wat is er nodig om weer in rustig vaarwater te komen? Mul denkt na. ,,Dialoog en zelfreflectie’’, zegt hij. ,,Het is heel verdrietig dat het zo gaat. Mensen voelen zich niet veilig, en dat is toch wel een eerste vereiste op school. Het idee achter de SVPO is mooi, maar als je met alle overhead ook de zorgcoördinator wegstreept, is dat misschien toch niet het beste voor de leerlingen.’’

De schoolleiding weerspreekt dat er in Hurdegaryp sprake is van een angstcultuur, maar ook de leerlingen spreken er in hun verklaring over. ,,Door mij, op verkeerde gronden, op non-actief te stellen omdat ik me kritisch heb uitgelaten, bevestigt de SVPO nu juist dat beeld. Terwijl ik mijn leerlingen wil meegeven: het is oké om kritisch te zijn, om je mening te geven en je uit te spreken – zonder dat het meteen negatieve gevolgen voor je heeft.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Onderwijs
Instagram