Gemeenten, LTO en veiligheidsregio dringen bij staatssecretaris aan op protocol voor branden met zonnepanelen

Boerin Hillie van der Meer uit Kûkherne toont deeltjes van verbrande zonnepanelen die op haar land terechtgekomen zijn. Foto Marcel van Kammen

Er moet een protocol komen voor branden met zonnepanelen, stellen de vier gemeenten in Noordoost-Friesland, LTO Noord en de veiligheidsregio.

Momenteel is er nog niks geregeld voor het geval er iets misgaat, schrijven ze aan staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken). Er is behoefte aan een protocol waarin duidelijk staat hoe te handelen bij een zonnepanelenbrand. Daarin moet aandacht zijn voor gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor mens en dier, verantwoordelijkheden en schadeafhandeling.

Het ontbreken van een protocol leidt ertoe dat de ‘zorgplicht richting inwoners onnodig wordt vertraagd’, zo staat in de brief. Dit terwijl de gevolgen van de brand ‘ongekend’ waren en ‘net als asbestbranden grote risico’s voor veiligheid en gezondheid voor mens en dier’ opleverden. Ondertussen groeit het aantal zonnepanelen op daken snel, waardoor ook de behoefte aan duidelijkheid toeneemt.

Waarborgfonds

Naast het protocol zou er een waarborgfonds in het leven geroepen moeten worden. Hieruit zouden eigenaren van boerenland, ondernemers en inwoners die zwaar getroffen zijn financiële steun kunnen krijgen.

De brief is geschreven naar aanleiding van de grote brand bij Van der Wal Hout in Noardburgum op 20 mei. Daarbij werd een loods met ruim 1600 zonnepanelen op het dak verwoest. Scherpe deeltjes van de panelen kwamen op weilanden terecht tot op 10 kilometer van de brand. Diverse boeren kunnen hierdoor het gras niet meer voeren aan de koeien en moeten kosten maken voor de afvoer ervan. Ook moeten ze vervangend voer inkopen.

Vergunningplicht

De briefschrijvers vragen verder aan de staatssecretaris of er misschien een vergunningplicht moet komen voor grote zonnedaken. Ook suggereren ze kwaliteitscertificering voor installatiebedrijven die panelen plaatsen. ‘Een landelijke beleidslijn zou daarin gewenst zijn.’

De gemeenten, de veiligheidsregio en LTO Noord staan achter de verduurzaming door middel van zonnepanelen op daken, schrijven ze. Sterker nog, die stimuleren ze. Maar ze voegen er een ‘maar’ aan toe: ‘Wij hebben daarbij als overheden ook een rol bij het waarborgen van de algemene veiligheid.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel