Ziekenhuizen kampen met een personeelstekort, maar aan de scholieren ligt het niet. Studente Brecht uit Burgum kan tot haar frustratie geen stage vinden

Ziekenhuizen kampen met een chronisch personeelstekort, maar aan de scholieren ligt het niet. ,,Wy kinne net te plak foar in staazje yn it sikehûs.”

Brecht de Groot voor de hoofdingang van ziekenhuis NijSmellinghe. ,,Ast net yn in sikehûs staazje rûn hast, kinst in baan yn it sikehûs wol fergetten, hearst oeral."

Brecht de Groot voor de hoofdingang van ziekenhuis NijSmellinghe. ,,Ast net yn in sikehûs staazje rûn hast, kinst in baan yn it sikehûs wol fergetten, hearst oeral." FOTO JILMER POSTMA

Brecht de Groot (19) uit Burgum is zeer gemotiveerd voor een baan in de zorg, al zou een baan bij de politie ook niet misstaan. Het liefst zou ze verpleegkundige in het leger worden, of op de spoedeisende hulp. Maar voor het tweede jaar op rij is er voor de niveau 4-leerling van het mbo-v geen stage beschikbaar in het ziekenhuis. ,,Ik begryp der neat fan.”

Voor de derde leergang was maar één stageplaats in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, vertelt ze aan de keukentafel in het ouderlijk huis. Na veel gedoe kwam er nog een tweede stageplek vrij. ,,Best wol belachlik, sa’n bytsje.” Volgens Brecht wilden zowat alle ongeveer zestig derdejaars in het ziekenhuis stage lopen. ,,Yn elts gefal yn ús klas. Eltsenien fynt it hiel frustrearjend dat je gjin staazje yn it sikehûs krije kinne.” Op basis van een motivatiebrief zijn de twee gelukkigen geselecteerd, zegt ze.

Alle handjes gebruiken

In huize De Groot bestond de indruk dat de ziekenhuizen vanwege de coronacrisis alle handjes kunnen gebruiken. Afgelopen weekeinde kwam nog in het nieuws dat de noordelijke ziekenhuizen steeds vaker de spoedeisende hulp een paar uur moeten sluiten vanwege chronisch personeelstekort. Moeder Aukje de Groot snapt het probleem niet. ,,Se ha dochs in soad minsken nedich? Of ha se gjin tiid en jild?” Brecht: ,,Wy wolle wol.”

Brecht liet het er niet bij zitten. Voor de zomer schreef en belde ze de ziekenhuizen in Groningen, Drachten, Heerenveen, Sneek en Leeuwarden. MCL in Leeuwarden wel drie keer. ,,MCL seit dat se gjin kontrakt hawwe mei úsn skoalle, ROC Friese Poort yn Drachten. Dan kin it net, sizze se. Ik tink dat ús skoalle bettere kontrakten oangean moat. Ik baal derfan.”

Haar eerste werkervaring deed Brecht op in verpleeghuis Bennema State in Hurdegaryp. In het tweede jaar liep ze twee keer een stage in de thuiszorg, bij teams in Hurdegaryp en Burgum. ,,Yn it ferpleechhûs learst de basissoarch lykas it waskjen en learst it lichem oan te reitsjen. Thússoarch is moai, mar wolst ek wat mear útdaging. Ik fiel my no mear fersoargjende as ferpleechkundige”, vertelt ze. ,,Hoe kinst der efter komme oft sikehûs-ferpleechkundige eat foar dy is, ast dêr net wurkje kinst? It is better foar dyn cv, en ast net yn in sikehûs staazje rûn hast, kinst in baan yn it sikehûs wol fergetten, hearst oeral.”

Brecht geeft het niet op. Ze blijft hopen op een stage in het ziekenhuis, in de tweede helft van dit jaar of anders in het vierde jaar. En hierna heeft ze haar zinnen gezet op de hbo-v in Groningen. Maar in het hbo spelen dezelfde problemen, zegt Aukje de Groot. De zus van Brecht kon daar tot het laatste halfjaar van haar opleiding ook geen stage krijgen in het ziekenhuis. Pas nadat moeder erachteraan belde, is dat op de valreep gelukt. ,,Soks mei eins net, mar ik ha it dochs dien.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Zorg
Instagram