Fokkersclub landgeiten: geen plaats voor de wolf in Friesland

Wolf. FOTO SHUTTERSTOCK

De Lângeitenfokkersklup Fryslân vreest de opmars van de wolf in Nederland. In een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland roept de club op om er alles aan te doen om te voorkomen dat het roofdier zich in onze provincie vestigt.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De fokkersclub wil dat de provincie ontheffingen verleent om de wolf te kunnen verjagen of bejagen. 'Wij realiseren ons dat de wolf thans een beschermde diersoort is, maar in het kader van de Wet Natuurbescherming 2017 heeft u de mogelijkheid om ontheffingen te verlenen', schrijft ze.

De Lângeitenfokkersklup is een vereniging van Friese bezitters van landgeiten. De Nederlandse landgeit is het enige van oorsprong Nederlandse geitenras dat nog voorkomt. Er zijn er zo'n 1000 van. De geitensoort staat ook op de lijst van zeldzame huisdierrassen. Tot nu toe zijn de dieren niet ten prooi gevallen aan de wolf.

Nieuws

Meest gelezen