Energiecoöperatie Burgum op punt van beginnen

Foto Pixabay

Na een aanloop van twee jaar krijgt Burgum woensdagmiddag een eigen energiecoöperatie, de Enerzjy Groep Burgum.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Medio vorig jaar hield de groep al een avond in gebouw De Ikker over het besparen en opwekken van energie, waar zo’n tweehonderd mensen op afkwamen. Hierna viel het besluit om een energiecoöperatie op te richten.

Woensdag worden de statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld. Hierna wordt een algemene ledenvergadering uitgeschreven om volgende stappen te zetten.

Nieuws

menu