Eigen autisme-groep op school De Paadwizer

Uitleg in de week van het autisme FOTO ARCHIEF LC

CBS De Paadwizer in Oentsjerk start met een groep voor kinderen met autisme.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De gemeente Tytsjerksteradiel stelt vanaf 2020 tot en met 2024 59.200 euro per jaar beschikbaar voor maximaal acht kinderen uit de gemeente. Daar komt per jaar 13.500 euro bij voor de inzet van een gedragsdeskundige.

De gemeente kreeg steeds meer aanvragen voor individuele begeleiding van kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS). De groep is voor kinderen met een normaal intelligentieniveau.

Nieuws

menu