Een week na de brand in Noardburgum is er bij Van der Wal met veel hulp een hoop gebeurd. 'Je binne alles kwyt, mar wy krije safolle leafde'

Het gevoel dat een week na de brand overheerst bij Lieuwe van der Wal uit Noardburgum is verwondering over de hulp die hij van alle kanten krijgt.

Lieuwe en Akkelien van der Wal kijken naar de verbrande resten van hun bedrijfsloods, terwijl achter hen alles in gereedheid wordt gebracht om vanaf maandag weer klanten te kunnen bedienen.

Lieuwe en Akkelien van der Wal kijken naar de verbrande resten van hun bedrijfsloods, terwijl achter hen alles in gereedheid wordt gebracht om vanaf maandag weer klanten te kunnen bedienen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Opruimen en opbouwen, daarvan stonden de voorbije dagen in het teken bij Van der Wal Hout in Noardburgum. Het was donderdag precies een week geleden dat er een zeer grote brand woedde op het terrein. Die legde een grote loods in de as, evenals het woonhuis van de familie Van der Wal.

Een week later klinkt eigenaar Lieuwe van der Wal desondanks optimistisch. ,,It stiet der aardich goed foar’’, vertelt hij monter. Er zijn kantoorunits geplaatst en een kantine-unit. Vrijdag wordt er een grote tent op het terrein gezet, die als winkel zal fungeren. Van collegabedrijven krijgt Van der Wal veel hout aangeleverd. ,,Moandei gean wy wer iepen foar klanten.’’

Het gaat allemaal heel snel en dat is alleen mogelijk door alle hulp die de familie krijgt, vertelt Van der Wal. ,,Der binne safolle minsken dy’t ús helpe, it is ûngelooflik. Ik wit net hoe’t ik it oait weromjaan kin.’’ Soms waren ze met z’n dertigen aan het werk. Houtvoorraden die gespaard waren gebleven, moesten bijvoorbeeld verplaatst worden om het terrein voorlopig anders in te delen.

Geen aanwijzingen voor brandstichting

Rond de verbrande puinhopen zijn doeken met afbeeldingen van de Paardendagen in Driezum-Wâlterswâld opgehangen. Het opruimen van de resten kon nog niet overal beginnen, omdat er nog onderzoek plaatsvindt naar de oorzaak van de brand. Die is nog niet bekend, hoewel de politie geen aanwijzingen voor brandstichting heeft gevonden en de zaak als afgedaan beschouwt, meldt politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer.

Van kennissen kreeg Van der Wal bloemenkarren te leen waarop de houtproducten uitgestald kunnen worden. Houthandel Noord in Feanwâlden bood een complete werkplaats aan, die in de tent komt te staan. ,,Dan kinne wy it hout wer ôfkoartsje en skave foar de klanten.’’ Van der Wal is door alle hulp op tijd klaar voor het tuinhoutseizoen dat eraan komt.

Terwijl hij zijn eigen zaak weer probeert op te bouwen, staat Van der Wal ook in contact met boer Jan Zeinstra, die weilanden heeft tegenover het bedrijf. Daarop liggen nog steeds de deeltjes van verbrande zonnepanelen. Hoe dat probleem opgelost moet worden, is nog onduidelijk. ,,Mar ik wol graach dat it op in goede manier giet.’’

‘Der binne allegearre ljochtpuntsjes’

Ondertussen woont het gezin tijdelijk bij een vriend in Burgum, die een voorhuis over heeft. ,,Dêr kinne je je even weromlûke. Mei syn twaën gûle en dan wer foarút.’’ Het is overigens niet alleen verdriet dat het echtpaar tot tranen brengt. ,,Wy krije safolle moaie wurden fan allegearre minsken, dat emoasjonearret ek.’’

De christelijk gereformeerde Van der Wal krijgt bijvoorbeeld veel reacties op het feit dat hij in de media niet onder stoelen of banken steekt dat hij veel kracht ervaart van ‘de Heare’. ,,Dat fine se sa moai, dat wy dat útdrage.’’ Hij kreeg van mensen te horen dat ze zijn woorden daarover als bemoedigend voor zichzelf hadden ervaren. Een vrouw vertelde hem dat haar kinderen, die wat minder met het geloof bezig waren, er zelfs door getriggerd waren.

En dan is er natuurlijk nog de doneeractie op internet waarmee Wico Alkema uit De Westereen geld ophaalt voor de familie. De teller stond donderdagmiddag op bijna 96.000 euro. ,,Dy aksje is ûnfoarstelber’’, zegt Van der Wal. ,,Je binne alles kwyt, mar wy krije safolle leafde. Der binne allegearre ljochtpuntsjes.’’

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Interview
Instagram