Een reis langs 'rode' pastorieën

Het echtpaar Derk Jansen en Majella Voorhans uit Oentsjerk schreef een boek over predikantenechtparen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Toen sommige predikantsvrouwen voor het eerst uit de schaduw van hun mannen stapten.

Derk Jansen en Majella Voorhans met hun boek 'Gedeelde idealen, mannen en vrouwen in de pastorie'.

Derk Jansen en Majella Voorhans met hun boek 'Gedeelde idealen, mannen en vrouwen in de pastorie'. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Het is een tekenend voorbeeld uit hun boek Gedeelde idealen, mannen en vrouwen in de pastorie, vertellen Jansen en Voorhans. Neem predikantsvrouw Froukje Kalma-Koops (1905-1991), getrouwd met dominee Jacob Kalma. Hij behaalde een eredoctoraat, werd een bekend kerkhistoricus, terwijl de intellectuele kwaliteiten van zijn vrouw niet voor hem onderdeden.