Douwina Woudwijk uit Burgum heeft altijd een piep in de oren. Waarom door stress in coronatijd het aantal mensen met tinnitus toeneemt

Douwina Woudwijk (21) uit Burgum heeft tinnitus in beide oren. Als het voor anderen stil is, hoort zij continu storende geluiden. Ze wil haar platform als miss benutten om jongeren te waarschuwen voor deze aandoening.

Douwina Woudwijk heeft tinnitus, veroorzaakt door stress.

Douwina Woudwijk heeft tinnitus, veroorzaakt door stress. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Normaal, rustig in slaap vallen is er al twee jaar niet meer bij voor Woudwijk. Het begrip stilte is voor haar iets onbereikbaars geworden. In haar oren is het een kakofonie van irritante klanken. Naast een pieptoon hoort ze geluiden die ze omschrijft als een hondenfluit en een rondvliegende mug.

De tonen zijn zo hinderlijk aanwezig, dat de 21-jarige Burgumse op een speciaal geluidskussen slaapt. Uit het kussen klinkt een ruis, die de herrie in haar hoofd moet maskeren. En ze zet ’s nachts ook altijd een kleine ventilator aan. ,,Oars moat ik de hiele tiid lústerje nei dy pyp.’’ Maar slapen blijft een uitdaging. Door de tinnitus is ze vaak vermoeid.

(Tekst gaat door onder het kader)

Een monotoon, continu geluid

Inmiddels is ze daar min of meer aan gewend. Maar ze herinnert zich de paniek nog goed, toen ze bijna twee jaar geleden ineens een blijvende pieptoon in haar linkeroor kreeg. Het gebeurde nadat ze een avond intensief had geleerd voor een tentamen van haar hbo-studie chemie in Groningen. Toen ze naar bed ging, hoorde ze ineens iets piepen. ,,Ik tocht dat it út in apparaat kaam, mar ik koe neat fine.’’

Niemand anders in huis bleek de piep te horen. Ze raakte in paniek, maar ging uiteindelijk toch naar bed en probeerde te slapen. De volgende ochtend, toen ze het tentamen deed, was de piep er nog steeds. Een monotoon, continu geluid. Ze had geen idee wat er met haar aan de hand was.

Al snel belandde ze bij een audioloog en een kno-arts, in de hoop dat die iets voor haar konden betekenen. ,,Mar sy seine al hiel gau: der is neat oan te dwaan.’’ Het bleek tinnitus te zijn, veroorzaakt door stress.

‘Sûnder eardoppen doar ik de club net yn’

Twee maanden later begon het ook in haar rechteroor, de ‘hondenfluit’, de ‘mug’. Het was al met al een ,,emosjonele opdonder’’ voor de toen twintigjarige studente. Erover lezen op internet deed haar geen goed. ,,Ik lies allegearre dingen oer selsmoard.’’ Ze kreeg therapieën als EMDR en cognitieve gedragstherapie aangeraden. Maar ze ging vooral ook minder dingen doen. Stress was immers de aanleiding voor haar klachten.

Haar studie wilde ze beslist niet opgeven, dus ging het ten koste van haar bijbaan in de supermarkt. En ook het uitgaan kwam op een heel laag pitje te staan. Ze ging niet meer naar feesten, ook vanwege de luide muziek. ,,Ik wie dêr gewoan bang foar.’’

Nog steeds is ze heel voorzichtig: ,,Sûnder eardoppen doar ik de club net yn.’’ Want hoewel haar tinnitus niet door harde muziek is ontstaan, kan ze wel dagen extra last hebben van zo’n avond.

Missverkiezing

Ze had tijd nodig om te accepteren dat ze deze aandoening had. ,,Wolst dysels net siik neame, mar hast dochs in beperking.’’ Pas sinds kort durft ze er openlijk over te vertellen. Ze is deelnemer aan de verkiezing Miss Beauty of Friesland en grijpt dat podium aan om haar leeftijdsgenoten bewust te maken van het verschijnsel tinnitus. ,,Se beseffe net wat gelûd mei dyn earen dwaan kin.’’ Haar advies: draag oordoppen! ,,Dyn lettere sels sil dy tankber wêze.’’

In haar eigen leven heeft ze tinnitus inmiddels een plekje gegeven. Ze doet weer zoveel mogelijk de dingen die ze leuk vindt om te doen. Zoals die missverkiezing. ,,Minsken tinke miskien oan it perfekte plaatsje, mar se kenne it ferhaal derachter net.’’ Al zou ze maar tien jongeren inspireren om gehoorbescherming te gebruiken, dan is het voor haar al goed. ,,Want dit winskje ik net ien ta.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
Medische gezondheid
Gezondheid
Instagram