Door Duitsers geroofde kerkklok na bijna tachtig jaar vervangen in Oentsjerk

Vanaf eind september heeft de Mariakerk in Oentsjerk voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer twee luidklokken. Er is een geheel nieuw exemplaar in de maak.

Arjen van der Schaaf toont de lege plek in de toren waar de nieuwe klok komt.

Arjen van der Schaaf toont de lege plek in de toren waar de nieuwe klok komt.

De meeste Oentsjerksters zijn niet anders gewend: in de toren van de Mariakerk aan de Wynzerdyk galmt één klok. Maar het is niet eens vanzelfsprekend dat die ene er nog is, want in de jaren veertig vorderden de Duitsers beide klokken van de Mariakerk om er kanonnen en munitie van te maken. Een van de twee, de oudste uit 1493, kwam echter terug en roept sindsdien weer gelovigen naar de dienst.

Geen replica

Het andere exemplaar, uit 1768, bleef spoorloos, vertelt voorzitter Arjen van der Schaaf van de Stichting Behoud Monumenten in de gemeente Tytsjerksteradiel. Bij de stichting ontstond eind vorig jaar de wens om de Mariakerk na al die tijd toch weer van een tweede klok te voorzien. Daar hing wel een prijskaartje aan, van 40.000 euro, maar door de hulp van kleinere en grotere sponsors is het bedrag bijeengebracht.

Inmiddels heeft Klokkengieterij Reiderland in Finsterwolde de opdracht gekregen om een nieuwe klok te fabriceren. De stichting beschikt over beschrijvingen van het verloren exemplaar, maar heeft nadrukkelijk niet gekozen voor een replica, aldus Van der Schaaf. ,,Dit is in nije klok. Der komt 2021 op te stean. De âlde is gewoan fuort.’’ De nieuwe luidklok wordt uitgevoerd in 8/9 van het formaat van de bel uit 1493, waardoor hij er qua klankkleur goed bij past.

Vergunning nodig

De nieuwe klok is eind september klaar en Van der Schaaf hoopt dat hij dan ook direct op de lege plek in de toren opgehangen kan worden. Of dat lukt, hangt van het tijdig rondkomen van de vergunning af. ,,Wy bringe de toer werom yn de âlde steat, mar dêr moatte je in fergunning foar oanfreegje.’’ Het gaat vooral om de aanwezigheid van vleermuizen. Volgens Van der Schaaf zou eind september een goed moment zijn, omdat de diertjes pas in oktober weer in de toren zitten. ,,Oars wurdt it wierskynlik in heal jier letter.’’

Als de klok geplaatst wordt, hangen in de Mariakerk de oudste en de jongste luidklok van Tytsjerksteradiel naast elkaar. ,,Wy binne o sa grutsk en o sa bliid dat it slagge is’’, zegt Van der Schaaf.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel