Doel: zonnepanelen op alle daken in Tytsjerksteradiel

Foto Pixabay

Tytsjerksteradiel wil dat er zonnepanelen komen op alle geschikte daken van woningen, bedrijven en instellingen.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Over drie jaar zouden al op minimaal 30 procent van de woningen panelen moeten liggen. Om dit voor elkaar te krijgen organiseert de gemeente zogeheten Sinnetafels. Per dorp wordt met inwoners, energiecoöperaties en landschapsarchitecten bekeken welke daken en erven ervoor in aanmerking komen.

Het is een van de onderdelen van de duurzaamheidsagenda die het college aan de raad voorlegt. Tytsjerksteradiel wil een voorloper zijn op dit gebied. Het doel is om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit houdt in dat alle benodigde energie in de gemeente zelf wordt opgewekt. Daarom is het streven om voor 2040 op alle geschikte daken in Tytsjerksteradiel zonnepanelen te hebben.

De gemeente beseft dat de meeste daken eigendom zijn van particulieren en ondernemers, maar gaat ervan uit dat informatie verstrekken over de mogelijkheden stimulerend werkt. Het Energieloket en de energiecoöperaties helpen woningbezitters bij het plaatsen van zonnepanelen.

Verticale windmolens

Er wordt maximaal ingezet op het benutten van daken, om het landschap zo min mogelijk te hoeven bebouwen met windturbines en zonneparken. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid om parkeerterreinen te overkappen, zodat er extra vierkante meters dakruimte ontstaan. Ook woningcorporaties moeten meedoen, daarmee worden prestatieafspraken gemaakt.

Maar ook al liggen op alle daken zonnepanelen, dan wordt er nog niet genoeg stroom opgewekt om aan de vraag te voldoen. Er zullen daarom toch ook windturbines of zonneparken - of beide - nodig zijn. De gemeente wil bekijken in hoeverre de bouw van grotere windturbines mogelijk is. Ook komt er onderzoek naar het gebruik van verticale windmolens. Die wekken minder energie op, maar zijn ook minder zichtbaar in het landschap.

De ambitieuze plannen voor zonnepanelen maken deel uit van een veel groter pakket aan doelstellingen. Zo bekijkt Tytsjerksteradiel, samen met Achtkarspelen, ook hoe dorpen aardgasvrij kunnen worden. Verder wordt onder meer het gebruik van elektrische deelauto’s gestimuleerd en komt er meer variatie in het openbaar groen om biodiversiteit te bevorderen.

Nieuws

menu