De euro's voor de familie Van der Wal blijven maar binnenstromen na de verwoestende brand in Noardburgum: 'Ik krij triennen yn 'e eagen'

5 euro, 10 euro, 250 euro, 1000 euro. De familie Van der Wal uit Noardburgum krijgt van alle kanten donaties binnen na de allesverwoestende brand bij hun houtbedrijf en woonhuis.

FOTO JARING RISPENS

FOTO JARING RISPENS

Hun goede kennis Wico Alkema uit De Westereen wilde iets doen. Hij zag van dichtbij de vlammen en zette donderdagavond een doneeractie online. Ja, natuurlijk is de gedupeerde familie verzekerd, maar ze zijn ook alles kwijt. Er is geen schone onderbroek of een vers paar sokken meer, niets. ,,En dat binne dochs de earste dingen dêr’t je tsjinoan rinne as je jûns út de dûs stappe’’, weet Alkema. ,,Der komme gelokkich in soad moaie reaksjes op de aksje, mar der binne ek minsken dy’t wiize op de fersekering en stomme dingen sizze. Noh ja, dan dochst net mei, dat is ek goed. Mar lit oare minsken dan yn harren wearde. Alles wat de famylje Van der Wal leaf hat, is fuort.’’

En dan gaat het natuurlijk niet alleen over een bankstel en eethoek, ook familie-albums, erfenissen en favoriete kleding zijn door de brand verloren gegaan. En dan is er nog de loods van 40 bij 100 meter met daarop een hele lading zonnepanelen die in vlammen opging.

Alkema keek donderdagavond om de haverklap op doneeractie.nl en was verrast door de snelheid waarmee er gedoneerd werd. De teller stond al gauw op 20.000 euro en is inmiddels (11.00 uur vrijdagochtend) ruim verdubbeld tot 45.000 euro.

Hoge bedragen worden gedoneerd door ondernemers uit de buurt. Hopman Schilders heeft 2500 euro voor het goede doel over en Vouwwagencentrum Noordbergum 1000 euro. ,,Dat is echt ûnfoarstelber, ik krij triennen yn ‘e eagen as ik der nei sjoch. It sa bysûnder dat de mienskip dit docht.’’

De Westereender kent de familie goed. Lieuwe en Akkelien van der Wal zijn de eigenaren en hun zoon Cornelis werkt regelmatig voor Alkema, die een hoveniersbedrijf heeft. ,,It binne leave minsken en sy stean altyd foar oaren klear. Sy binne sa goed as bôle en as ik Cornelis nedich hie, dan kaam hy fuortendaliks. Dat ha ik him juster ek sein doe’t ik him belle en in pear oeren letter kaam de brân. Ik krij wer pikefel as ik der oan tink. Sy ha hjir jierren oan wurke en alles is no fuort.’’

De actie blijft de komende tijd doorlopen, zolang de bedragen nog oplopen. Voorlopig lijkt er geen einde aan te komen. De donaties worden eens per maand uitbetaald door doneeractie.nl en Alkema zal het daarna aan de familie Van der Wal aanbieden. Zij zijn ontroerd door de opgezette actie. ,,Syn stim sloech oer doe’t ik Lieuwe sei dat wy hjir mei dwaande binne. Hy fûn it machtich moai. It komt rjocht út it hert wei.’’

 

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel
112 nieuws
Instagram