De energiemeter draait de andere kant op in Eastermar

Het eerste coöperatieve zonnedak in Eastermar was vliegensvlug voor elkaar. Nieuwe projecten staan alweer op stapel. Het overleg met Liander daarover is gaande.

De oudste, Jan, en jongste, Rientsje Berber, van de maatschap Atsma onthullen het bord dat bij het zonnedak hoort. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

De oudste, Jan, en jongste, Rientsje Berber, van de maatschap Atsma onthullen het bord dat bij het zonnedak hoort. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

Vergaderen oké, maar de deze zomer opgerichte coöperatie Enerzyk Eastermar wilde vooral ,,wat sjen litte’’, vertelt voorzitter Jan Willem Sietsma van de club met zes bestuursleden en tien werkgroepleden. Dat lukte wonderwel. Zaterdag werd het eerste project officieel geopend: een collectief zonnedak met 200 panelen op de stal van de maatschap Atsma.

De zonnepanelen leveren energie op voor 25 huishoudens. Zestien huishoudens nemen er tot nu toe in deel. Zij ondervinden voordeel via het zogenaamde postcoderoos-project, waarbij ze de energiebelasting op hun stroomverbruik terugkrijgen. De oudste uit de maatschap Atsma, Jan, en de jongste, Rientsje Berber, onthulden het bord dat aangeeft dat hun bedrijf met 380 koeien een collectief zonnedak herbergt.

Grote stappen

Eastermar maakte sinds februari dit jaar grote stappen, omschrijft Sietsma. Toen hield de coöperatie workshops voor het dorp over allerlei vormen van duurzame energie. ,,En no rinne de enerzjymeters al de oare kant op, by wize fan sprekken.’’ Het is nog maar het begin, belooft hij. De gesprekken met Liander zijn gaande en er zijn meer aanbieders in beeld die hun dak beschikbaar willen stellen. Met twaalf gegadigden vinden gesprekken plaats.

Het vroegtijdige overleg met Liander moet voorkomen dat Eastermar terecht komt in situaties als bij de melkfabriek in Garyp, waar zonnepanelen op liggen die de opgewekte stroom niet kwijt kunnen aan het net, zoals zaterdag in de Leeuwarder Courant werd beschreven. Het is per dorp verschillend hoe de bekabeling is, aldus de coöperatie, en voor dit eerste zonnedak was geen netverzwaring nodig.

Als er meer collectieve zonnedaken komen, moet mogelijk wel een trafo verplaatst worden. Daartoe is Liander bereid als het om meerdere boerderijen tegelijk gaat, heeft Sietsma te horen gekregen. Met de winst wil Enerzjyk Eastermar duurzame projecten ontwikkelen. Eén daarvan is het beschikbaar stellen van zaadmengsels voor inheemse struiken en bloemen. Ieder mag ze in zijn eigen tuin planten om het leefgebied voor de wilde bij te verbeteren. Zaterdag zaaiden dorpskinderen een grote strook in op de boerderij van Atsma.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel