Burgumers maken bezwaar tegen nieuwbouwplan aan westkant dorp

FOTO ACTIECOMITE WETTERMUNT

Bewoners van de Wettermunt in Burgum zijn niet blij met de plannen van de gemeente Tytsjerksteradiel om 95 nieuwe woningen te bouwen aan de Eilingsloane en Kloosterlaan. Ze hebben daarom de actiegroep Wettermunt Natuurlijk opgericht.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De 95 woningen maken deel uit van in totaal 150 extra woningen die Tytsjerksteradiel aan de dorpsranden mag bouwen als compensatie voor het meebetalen aan de Sintrale As. Voor de overige 55 woningen wordt ruimte gemaakt in bestaande plannen in onder andere Sumar en Aldtsjerk.

Lees ook | Locaties voor nieuwbouw langs dorpsranden Burgum

Dinsdagavond licht het college tijdens een 'Iepen Podium' de locatie voor de woningen toe voor de raadsleden. De omwonenden zullen hier inspreken en hun bezwaren kenbaar maken.

In een brief aan het college en de raad schrijfven ze dat ze geschrokken zijn van de haast van B en W bij de besluitvorming. Het college heeft de raad gevraagd om in de raadsvergadering van 19 november een standpunt in te nemen over de beoogde locatie. Als die groen licht geeft, dan kan de planologische procedure gestart worden die woningbouw op de locaties mogelijk maakt.

Als de plannen doorgaan, wordt de verkeersdruk in hun wijk en straat te groot, menen de bewoners. Zij stellen dat de druk op hun wijk door verschillende oorzaken de afgelopen jaren al veel is toegenomen. Verder wijst de groep erop dat de locatie grenst aan de wandelroute van It Fryske Gea en de woningen dicht bij hoogspanningspalen komen. Zij vragen zich daarbij ook af of de gemeente goed genoeg onderzocht heeft hoeveel interesse er is voor wonen in het gebied.

Nieuws

menu