Burgerinitiatief door na afserveren woningbouw De Warren

Leden van de burgerinitiatiefgroep 'De Warren natuurlijk groen' en twee plaatselijke boeren. Van links naar rechts: boer Eelco Geerligs, Elma van Lier, boer Eddy Westra, Simon Meinema, Theo Claassen en Jan Geert van Diepen. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De groep ‘De Warren natuurlijk groen’ gaat verder met het burgerinitiatief voor gemeenschapslandbouw in De Warren bij Burgum nu de plannen voor woningbouw in dit gebied opnieuw afgeserveerd zijn door de gemeenteraad.

Het college had bouw in De Warren toch weer opgenomen in de kadernota, maar de raad nam bijna voltallig een motie aan waarin dit van de hand gewezen werd.

Op 10 september presenteert de groep het burgerinitiatief op een ‘open podium’ van de gemeente.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel