Boeren zitten in de maag met scherven zonnepanelen: wie draait op voor de schade?

Twee weken na de zeer grote brand in Noardburgum zitten boeren nog steeds in onzekerheid over de neergedaalde scherven van zonnepanelen in hun gras.

Boerin Hillie van der Meer uit Kûkherne toont deeltjes van verbrande zonnepanelen die op haar land terechtgekomen zijn.

Boerin Hillie van der Meer uit Kûkherne toont deeltjes van verbrande zonnepanelen die op haar land terechtgekomen zijn. Foto Marcel van Kammen

Verzekeraars hebben aan hun klanten nog geen duidelijkheid kunnen geven over de afhandeling van de schade. Diverse boeren hebben het gras inmiddels gemaaid en apart opgeslagen op het erf, weet regiobestuurder Tineke de Vries van LTO Noord. Het laten afvoeren door een erkende afvalverwerker kost duizenden euro’s, zegt zij. ,,En er is nog geen enkel zicht op dat de schade vergoed wordt.’’

Niet alleen het laten afvoeren van het gras kost geld. Uiteraard heeft de boer ook vervangend voer nodig voor zijn koeien. Maar daarvan is evenmin bekend of er een vergoeding voor komt. Het leidt ertoe dat zich een vervelend dilemma aftekent voor boeren die niet de meeste scherven op hun land hebben: moeten ze het bewuste gras komende herfst misschien toch maar aan de koeien voeren? Misschien is de financiële schade door dode koeien wel kleiner dan de kosten voor de afvalverwerker, legt De Vries uit.

Uit den boze

Het is een keuze die geen boer zou willen maken. Maar de meeste agrariërs zwemmen niet in het geld. De Vries hoopt mede hierom dat er snel een financiële oplossing komt voor de getroffen bedrijven. ,,Eigenlijk zou een overheidspartij zich borg moeten stellen voor de kosten’’, zegt zij. Dan zou voor de boeren een groot knelpunt weggenomen zijn en kan vervolgens bekeken worden hoe de schade uiteindelijk gedekt wordt.

Wat de betrokken gemeenten betreft, is het laten eten van gras met scherven uit den boze, zo lieten ze gistermiddag weten in een gezamenlijke verklaring. Milieudienst FUMO zal hierop controleren en zo nodig een melding doen bij toezichthouder NVWA.

Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en Noardeast-Fryslân onderstrepen dat zichtbaar vervuild gras afgevoerd moet worden naar een erkende afvalverwerker. Boeren moeten via hun verzekeraar de houthandel waar de brand woedde aansprakelijk stellen voor de kosten, een overheidsfonds hiervoor bestaat niet.

‘Sintekwestje’

Een van de boerenbedrijven waar het gemaaide gras inmiddels apart staat in balen is de maatschap Van der Meer in Kûkherne. Boerin Hillie van der Meer voelt zich onder druk gezet door de verplichting om het gras te laten afvoeren. ,,It is gjin ûnwil, mar as wy it moarn ôffiere litte, leit oaremoarn de faktuer yn de bus.’’

Zonder perspectief op een vergoeding is dat een ongewenste en stevige kostenpost voor de maatschap. ,,It is in sintekwestje. Dy moat yn ridlikheid oplost wurde, fyn ik.’’

Overigens heeft het maaien ook een positieve ontdekking opgeleverd. Van der Meer heeft een rondje over het land gemaakt en was verheugd dat er bijna geen scherven meer leken te liggen. ,,Ik hoopje dat it wat dat oanbelanget wat tafalt.’’

Ondertussen wordt er landelijk meegekeken naar hoe de situatie rond Noardburgum zich ontwikkelt. Vorige week stelde zowel de BoerBurgerBeweging als het CDA Kamervragen over de kwestie. Caroline van der Plas (BBB) drong daarin aan op het instellen van een protocol voor een ‘dergelijke ramp’. Agnes Mulder (CDA) wil van de minister van Economische Zaken weten welke rol hij ziet voor de overheid bij het vinden van een oplossing voor de onduidelijkheid die bestaat rond de opruimkosten en de nevenschade.

Enkele verzekeraars gaven de Leeuwarder Courant nog geen reactie op verzoeken om een toelichting op de stand van zaken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Tytsjerksteradiel