Boeren en Fryske Gea tegen nieuwe wijk Burgum

Er is meer protest tegen bouwen in De Warren, zoals te zien op deze archieffoto. Foto Marcel van Kammen

Zowel omwonende boeren als de Friese Milieu Federatie en It Fryske Gea zijn tegen de geplande nieuwe woonwijk De Warren bij Burgum.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

De woonvisie van Tytsjerksteradiel staat pas op 4 juli op de agenda van de gemeenteraad, maar donderdagavond meldden zich al enkele insprekers. Adjunct-directeur Chris Bakker van It Fryske Gea noemde de planlocatie aan de westkant van Burgum ,,in hiel moai stik iepen gebiet''. It Fryske Gea is de beheerder van de dobben in De Warren.

Volgens Bakker zou er sprake zijn van waardevermindering, in plaats van waardetoevoeging, als er huizen gebouwd worden. Vogels zouden hun broedplek verliezen en de waterspitsmuis zou vertrekken als de dobben ontwaterd worden om de toekomstige bewoners ,,drûge fuotten'' te bezorgen. Volgens hem staat de wijk op gespannen voet met landelijke regels. ,,Dit soarte nije wenwiken yn it grien sjochst suver net mear.''

Even eerder hadden twee zeventienjarige boerenzoons de raad gevraagd geen woonwijk ,,bij ons voor huis'' te bouwen. Dit zou de bedrijfsvoering ernstig bemoeilijken, terwijl de jongens later graag het bedrijf willen overnemen. ,,Als u deze plannen doorzet, maakt u onze toekomst kapot'', zeiden ze.

Nieuws

menu