LTO en VVD vrezen negatieve gevolgen nieuw beheerplan Natura 2000-gebied Grutte Wielen

Riet. FOTO PIXABAY

Zowel LTO Noord als de VVD Tytsjerksteradiel heeft bezwaar gemaakt tegen het ontwerp-beheerplan voor Natura 2000-gebied Grutte Wielen bij Leeuwarden.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel
Leeuwarden

LTO Noord vindt dat voorkomen moet worden dat er stikstofgevoelige habitats, zoals blauwgrasland, ontstaan. Voor boeren zou dit een zorgelijke ontwikkeling zijn. De landbouworganisatie zet ook vraagtekens bij het toevoegen van de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad aan de lijst met te beschermen dieren. Volgens LTO is onduidelijk wat de neveneffecten hiervan zijn.

De VVD in Tytsjerksteradiel maakte twee weken geleden al bekend soortgelijke bedenkingen te hebben bij het ontwerp-beheerplan. De fractie heeft vorige week een zienswijze naar Gedeputeerde Staten gestuurd. Hierin staan onder meer zorgen over de gevolgen voor woningbouw en agrariërs rond de Grutte Wielen.

Nieuws

menu