Bermen industrieterrein Skûlenboarch ingezaaid met wildbloemenmengsel

De start van het inzaaien was maandag, met vertegenwoordigers van de gemeente, de stichting en ter plaatse gevestigde bedrijven. Van links naar rechts wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel, Wieke Wagenaar van Combex Bouwlogistiek, voorzitter Kor Bolhuis van Ynnatura en Eelco Brouwer van Brouwer & Brouwer. FOTO FONGER DE VLAS

Zo’n 3500 vierkante meter berm langs wegen op industrieterrein Skûlenboarch bij Eastermar wordt ingezaaid met een wildbloemenmengsel. Dit moet zorgen voor meer soortenrijkdom.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Op Skûlenboarch en het nabijgelegen industrieterrein Westkern in Kootstertille loopt sinds vorig jaar het project ‘Samen investeren in biodiversiteit’ van stichting Ynnatura. Doel is om flora en fauna te stimuleren, omdat dit goed is voor de natuur en tevens de leef- en werkomgeving verbetert.

Nieuws

menu