Arend Toering verhaalt over Earnewâld

Boekomslag met foto van Maartje Roos (detail). Foto: Eigen foto

Arend Toering uit De Wilgen heeft een boekje uitgebracht, ‘Earnewâld en omkriten, foarhinne en hjoed de dei’. Het is een bloemlezing van eerder uitgebrachte verhalen.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

Sinds 2002 schrijft Toering verhaaltjes die te maken hebben met het verleden van Earnewâld, voor dorpskrant De Luzefeier. „Ik ha no 50 nijsgjirrige ferhalen yn in bondel útjûn yn eigen behear”, aldus de schrijver.

De omslagfoto is van (kunst)fotografe Maartje Roos, een schilderachtig beeld van Earnewâld in vroeger dagen. „De ferhalen stien foar in grut diel yn de doarpskrante. Sa no en dan haw ik it ferhaal oanfolle om ferbining te krijen mei hjoed de dei.”

Rijke historie

Earnewâld heeft een rijke historie. Zwaar werken in het veen, vissers, schippers zwoegden om brood op de pank te krijgen. De verhalen zijn onderverdeeld in algemeen, kerk- en schoolgeschiedenis, vissers en schippers, naamkunde, rijm, bezetting en bijzondere verhalen.

„Fansels ha ik hjirby gebrûk makke fan besteande literatuer en argiven. Der steat in grut oantal moaie foto’s yn fan bekende fotografen inklusyf in pear skilderijfoto’s fan Klaas en Gosse Koopmans. Benammen Rikele Hollema en Jaap van der Wal hawwe in wichtige stipe west.”

Het boek is verkrijgbaar (19.50 euro) bij zelfbediening Hindrik en Anje Wester, het toeristenbureau en het Bezoekerscentrum van It Fryske Gea.

Nieuws

menu