Al meer dan 10.000 bezoekers voor Giga Insecta in park Vijversburg Tytsjerk

Giga Insecta in park Vijversburg in Tytsjerk.

Giga Insecta in park Vijversburg in Tytsjerk. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De tentoonstelling Giga Insecta is een succes voor park Vijversburg in Tytsjerk. Er zijn al meer dan 10.000 betalende bezoekers geweest.
Lees meer over
Tytsjerksteradiel

,,It giet echt hiel goed’’, zegt Niessina Faber van park Vijversburg. Exacte cijfers zijn er nog niet, maar naast de 10.000 betalende bezoekers zijn er ook nog de nodige vrijkaarten uitgegeven en kunnen minima uit Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen met tegoedbonnen van de gemeenten naar binnen.

Bovendien verwacht het park deze week, de laatste waarin de expositie te zien is, nog veel bezoekers te kunnen bijschrijven. Het wordt droog zomerweer en dat is precies waar vanaf het begin op 3 juli geprofiteerd heeft, zegt Faber. ,,It wie faak 20 oant 25 graden en wy hawwe mar ien reinige snein hân.’’

Afhalen bij drukte

In park Vijversburg zijn twintig manshoge beelden van insecten te bekijken, die bewegen en ook geluid maken. De route voert de wandelaars door een groot deel van het park. De tentoonstelling is vooral op kinderen gericht, maar ook oudere bezoekers reageren positief, aldus Faber. ,,Wy krije in protte leuke mails.’’

Vijf weken na de opening is er nog geen teruggang te merken in het aantal belangstellenden. Afgelopen zondag was zelfs de drukste dag van allemaal, vertelt Faber. Het parkeerterrein aan het Noarderein stond praktisch vol. Het was de afgelopen weken vaker druk en door de algemene personeelskrapte moest de horecavoorziening in de villa meerdere keren tijdelijk overstappen op afhalen, omdat bediening aan tafel tot lange wachttijden zou leiden.

5 euro

Ook een verklaring voor het succes van Giga Insecta is de schappelijke entreeprijs die Vijversburg hanteert, denkt Faber. ,,Mei 5 euro is it foar elkenien tagonklik.’’ Keerzijde hiervan is wel dat nog niet zeker is of het park uit de kosten komt. Het park investeert ruim 112.000 euro in het naar Tytsjerk halen van de insecten, zo bleek eerder al uit informatie van het Iepen Mienskipsfûns.

Er zijn meerdere subsidies aangevraagd en ook al enkele toegewezen, aldus Faber. ,,Mar dit soarte eveneminten kin faak net út.’’ De hoop is dat mensen door Giga Insecta het park ontdekken en daarna vaker terugkomen. De grote kleine beestjes zijn nog tot en met zondag te bekijken.