Weer procedure over festival Eilân

Het meertje van Hee. FOTO NEEKE SMIT

Stichting Ons Schellingerland (SOS) zet de juridische strijd rond het muziekfestival Eilân voort. SOS gaat de rechtbank vragen de bodemprocedure weer op de rol te zetten.
Lees meer over
Terschelling

Zowel een groep van twaalf bezorgde eilanders als SOS spande vorige zomer tot twee keer toe een kort geding aan tegen de vergunningverlening voor een housefeest bij het Duinmeertje bij Hee. De bezwaarmakers hadden succes; het festival mocht mede op grond van de nieuwe stikstofregels niet doorgaan. Nu loopt er nog een procedure voor de definitieve uitspraak, of de vergunningverlening door de gemeente wel correct was.

Rapport besproken

De groep van twaalf heeft het beroep inmiddels ingetrokken. ,,Wij wilden ook wel stoppen, want dat zou de gemeente een geweldige hoop geld aan juridische bijstand schelen”, zegt SOS-voorzitter Henk Hees. ,,In een schriftelijke tegemoetkoming aan het college van B en W hebben we gevraagd ons te compenseren in de griffierechten van rond de 1000 euro. Dan zouden wij de zaak intrekken.”

Zowel het college van B en W als de gemeenteraad wilde niet ingaan op het voorstel, bleek vorige week al in de raad, waarin het evaluatierapport over de festivalprocedure werd besproken . ,,Dat zou een zeer verkeerd signaal zijn”, aldus de PvdA. ,,Stap je naar de rechter, dan sta je ook in voor de consequenties”, vond het CDA. ,,Voor ons is er nu geen aanleiding meer de procedure stop te zetten”, zegt Hees. ,,Bovendien, wanneer de rechtbank uitspraak doet en SOS in het gelijk stelt, dan hebben we een zwaarwegend middel om ons te verzetten tegen soortgelijke activiteiten.”

Visie bijna klaar

De evenementenvisie, waar de raad na het echec rond Eilân om heeft gevraagd, is volgens burgemeester Bert Wassink bijna klaar. Die ontbrak, waardoor de aanvraag voor het festival slechts aan de APV kon worden getoetst en niet aan de vraag of het eiland wel of geen festival wil. De raad wil dat de eilander gemeenschap straks tijdens de discussie rond dit nieuwe stuk de kans krijgt haar zegje over nieuwe grootschalige evenementen te doen. Dat moet leiden tot een gefundeerd antwoord op de vraag of zo’n festival met 5000 à 6000 meest jeugdige toeschouwers een aanvulling is op vergrijzende evenementen als Oerol en Rock & Roll of dat het een te grote druk legt op bewoners en op de natuur.

Nieuws

menu