Terschelling bevreesd: fietspad wordt racebaan

Fietspad. FOTO PIXABAY

Op Terschelling is commotie over de recente werkzaamheden aan het fietspad door de polder. ,,Max Verstappen zal hier echt niet gaan rijden”, trachtte wethouder Sietze Haringa de zorgen van eilanders te nuanceren.
Lees meer over
Terschelling

Het schelpenpad met naastgelegen zandpad dat van Midsland naar Oosterend dwars door de weilanden loopt, is volgens de Vogelwacht, de Natuurvereniging en de Stichting Ons Schellingerland plotseling verbreed tot een verharde weg.

,,Dit is geen onderhoud. Hier is een verharde weg aangelegd en daar had een omgevingsvergunning voor moeten worden afgegeven”, zei Jan Willem Spanjer van SOS deze week tijdens de commissievergadering. Hij vreest dat landbouwvoertuigen straks ook gebruik van het verharde deel gaan maken en fietsers in de wielen rijden. De verharding en verbreding zal ook een aantrekkende werking hebben op ander gemotoriseerd verkeer, vreest hij.

Ecologisch veehouder Egbert Zorgdrager uit Formerum benadrukte de grote waarde van de langs het pad gelegen weilanden als biotoop voor diverse soorten broedvogels, waarvan een aantal op de rode lijst staan. ,,Meer drukte verkleint het broedoppervlakte. Zeventig procent van onze grutto’s broedt nu in deze polder”, noemde Zorgdrager als voorbeeld.

In eerder ingediende schriftelijke vragen van de PvdA-fractie aan het college wordt de straks 3,50 meter brede weg een aantasting van het landschap genoemd. Ook andere fracties spraken hun ongenoegen uit over de aanpak.

Volgens wethouder Sietze Haringa (PvdA) is er geen sprake van een nieuw pad. ,,Het blijft 2,50 meter breed en half verhard. Voor onderhoud is geen vergunning nodig.” De wethouder zal ervoor zorgen dat wielrijders geen hinder gaan ondervinden van ‘rondscheurende’ boeren.

Nieuws

menu