Op Terschelling is een wolvenbot uit de ijstijd gevonden (het is tussen de 20.000 en 50.000 jaar oud)

Boswachter Joeri Lamers heeft onlangs op het strand van Terschelling een wel heel bijzondere vondst gedaan: hij trof er een wolvenbot uit de laatste ijstijd aan.

Boswachter Joeri Lamers met het bot.

Boswachter Joeri Lamers met het bot. Foto: Neeke Smit

Het komt vaker voor dat er, aldus Lamers, leuke dingen aanspoelen op het strand. Vooral als er een tijdje een stevige wind uit het noorden waait. Maar zoiets als een wolvenbot uit de ijstijd, dat is volgens Lamers erg speciaal. ,,Op de Maasvlakte spoelen wel veel fossiele botten aan, maar op Terschelling kom je dat niet zo vaak tegen. Al zijn er natuurlijk ook niet zoveel mensen die botten oprapen, denk ik. Dit viel me op en toen heb ik het meegenomen.’’ Hij trof het bot aan bij Oosterend, paal 19.

Het bot, een dijbeen, is geanalyseerd bij natuurmuseum en opvangcentrum Ecomare op Texel. Conservator Arthur Oosterbaan boog zich er vol enthousiasme over. Hij concludeerde al gauw dat het bot afkomstig was uit het weichselien, de laatste ijstijd. Het bot is tussen de 20.000 en 50.000 jaar oud. Voor een exacte analyse zou er een koolstofdatering moeten plaatsvinden en dat is erg prijzig. Dus blijft het bij deze schatting.

In de ijstijd was er van een Noordzee boven de Waddeneilanden eigenlijk nog geen sprake. Je kon in principe zo naar Engeland lopen. Er heerste een klimaat waar roofdieren als, hyena’s, leeuwen en wolven gedijden. Ook planteneters als paarden, wolharige neushoorns en mammoeten leefden op de steppe-achtige vlakte. ,,Het gras was er hoog en erg kruidenrijk’’, weet Oosterbaan. ,,Er wordt wel eens gezegd dat het een kale toendra was, maar dat is zeker niet het geval. In kiesholtes van dieren is in het verleden stuifmeel gevonden en aan de hand daarvan kon men nagaan welke planten toen voorkwamen op die plek.’’

Van planteneters zijn in de loop der jaren veel botten gevonden, maar roofdieren waren veel zeldzamer. ,,Zeker voor Terschelling en de Friese Waddeneilanden is dit daarom een bijzondere vondst.’’ Ook vanaf Ameland en Vlieland komen wel eens meldingen van oude botten. Die worden gevonden na stormen of door zandsuppletie, waarbij sediment wordt opgespoten om de kust van extra zand te voorzien.

Om te kunnen zien uit welk tijdperk een bot stamt, kijkt Oosterbaan vooral naar kleur van het merg en niet per se naar de buitenkant. Als het merg heel donker van kleur is - ook als het bot is opgedroogd - dan is de kans groot dat het bot uit het holoceen of weichselien komt.

Oosterbaan geeft nog wel aan dat hij niet helemaal kan uitsluiten dat het bot niet van een hond afkomstig is, omdat mensen in die tijd ook al honden hadden. ,,Dat waren wolfshonden en die botten lijken sprekend op die van een wolf.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Terschelling
Waddengebied
Natuur en milieu
Opmerkelijk
Instagram