Nieuwe kans voor 'verboden festival' Eilân op Terschelling? Provincie verleent natuurvergunning

Het nieuwe dancefestival Eilân op Terschelling heeft voor vijf jaar een natuurvergunning gekregen van Gedeputeerde Staten. Of het vorig jaar verboden verklaarde festival er ook komt, is nog de vraag.

Jacob van Essen/Het Hoge Noorden

Jacob van Essen/Het Hoge Noorden

De provincie staat festivalorganisator Chasing the Hihat uit Amsterdam de komende vijf jaar toe een dancefestival te organiseren bij het duinmeer van Hee op Terschelling. Gedeputeerde Staten hebben de organisatoren voorwaarden opgelegd waaraan het nieuwe festival moet voldoen, om te voorkomen dat de natuur wordt beschadigd en verstoord.

Zo mogen er geen bomen worden gekapt of struiken gerooid ten behoeve van het festival. Kwetsbare duinen mogen niet worden betreden en locaties waar beschermde soorten zoals een zandhagedis leven, moeten worden vermeden. Hekken moeten voorkomen dat festivalgangers op plekken komen waar ze de natuur verstoren. Ook is afgesproken dat er geen vuurwerk zal worden afgestoken en dat de programmering op donderdag en zondag om elf uur ‘s avonds eindigt en op vrijdag en zaterdag een uur later.

Vorig jaar moest het festival worden afgelast. Stichting Ons Schellingerland (SOS) vocht de verleende vergunning van de gemeente Terschelling met succes aan bij de rechtbank. De stichting maakte bezwaar tegen de locatie van het festival, omdat het midden in beschermd natuurgebied gepland stond. In de voorlopig verleende natuurvergunning blijft de festivalplek hetzelfde.

Komt er wel een festival?

De belangrijkste vraag is: komt er nu wel een festival? Daniël van Drunen van Chasing the Hihat wil nog niet reageren op de voorlopige vergunningverlening en de plannen voor het festival. ,,We leven in een onzekere tijd’’, zegt hij, verwijzend naar de coronacrisis. Ook is het nog mogelijk om een zienswijze in te dienen op de vergunning. 

Henk Hees van SOS ziet dat de organisatie nu ,,een andere weg bewandelt’’ en eerst via de provincie een ,,noodzakelijke vergunning’’ heeft aangevraagd. De stichting zal geen bezwaar maken op de provinciale vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Ze wacht tot er bij de gemeente Terschelling vergunningen worden aangevraagd. ,,Daar reageren we dan op.’’ 

De gemeente Terschelling moest vorig jaar op last van de rechtbank de vergunningen intrekken. Er was onvoldoende oog voor de ecologische gevolgen van het festival voor de natuur, oordeelde de rechtbank.

Groeien naar 12.000 bezoekers

Het festivalterrein komt volgens de verleende natuurvergunning ten noorden van het buurtschap Hee en telt zes locaties: het duinmeer van Hee, het bos ten westen van het meertje, het aangrenzende motorcircuit en twee campings en hun parkeerplaatsen en een bungalowpark. Het bos en het motorcircuit liggen in het Natura2000-gebied. 

Het festival Eilân wil in 2021 in totaal 6000 bezoekers trekken over vijf dagen, in een weekeinde tussen 15 augustus en 30 september, schreven de aanvragers begin dit jaar, toen corona nog geen rol speelde. In de vergunningaanvraag heeft organisator Chasing the Hihat uit Amsterdam de ambitie getoond om te groeien naar een festival van 12.000 bezoekers in 2025. Na iedere editie wordt de vergunning verlengd als uit de evaluatie blijkt dat organisator en festivalgangers zich aan de natuurregels hebben gehouden.

Om het festival op te bouwen en af te breken en om artiesten en festivalgangers te vervoeren zijn extra transporten en veerdiensten nodig. Volgens de provincie zal de toename van stikstofdepositie ‘gering’ zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Terschelling