Nieuw beleid nodig voor festival Eilân

Het meertje van Hee. FOTO NEEKE SMIT

,,Het beoogde muziekfestival Eilân bij het duinmeertje van Hee heeft de gemoederen op Terschelling flink bezig gehouden”. Zo reageert burgemeester Bert Wassink op het net verschenen evaluatierapport. Er moet nu snel nieuw beleid komen.
Lees meer over
Terschelling

Het rapport is opgesteld in opdracht van de gemeenteraad. Die drong eerder al aan op de spoedige komt van een gedegen evenementenbeleid, waaraan nieuwe aanvragen kunnen worden getoetst. Omdat het tot nu toe allemaal op rolletjes leek te lopen was een gemeentelijk evenementenbeleid niet nodig. Met een vergunning uit naam van de burgemeester op basis van de APV kon worden volstaan. De aanvraag voor het festival Eilân was echter complexer: een nieuw evenement in de natuur dat in een weekend zesduizend mensen zou trekken.

Organisator Daniël van Drunen, CEO van festivalbureau Chasing the Hihat Group, legt in september 2017 het eerste contact met de gemeente. Na een bezoek aan Oerol laat hij weten een theaer/muziek/bezinning-evenement op Terschelling te willen organiseren. Contacten met grondeigenaar Staatsbosbeheer om het feest bij het Duinmeertje te kunnen houden, hebben dan al plaatsgehad.

Op 7 maart 2018 toont de gemeente zich in een reactie niet onwelwillend idee. ,,Wel is de burgemeester bevreesd voor drugsoverlast. Omdat het Duinmeertje niet bestemd is voor evenementen en er dus sprake is van strijdig gebruik, krijgt de organisatie dan al het advies om bij de FUMO een omgevingsvergunning aan te vragen. Dat gebeurt pas in februari 2019. In een evaluatie in oktober 2019, onderdeel van het net verschenen rapport, zegt Van Drunen dat de omgevingsvergunning te lang bij de FUMO heeft gelegen. Die zegt op haar beurt dat zij lang heeft moeten wachten op de Verklaring van geen Bedenkingen van de provincie. Van Drunen: ,,Er ontstond toen ruis op de lijn en die is fataal geworden voor de looptijd.” Zeker toen de vergunningen tijdens juridische procedures, aangespannen door eilanders, met succes worden aangevochten. Hoewel alle zesduizend toegangskaarten al waren verkocht, moesten kort voor de start de voorbereidingen worden gestaakt.

,,Ook al wordt het werk uitbesteed aan de FUMO en heeft de provincie een dominante rol in de toetsing van natuuraspecten; vanuit de gemeente zal een strakke regie op het proces gevoerd moeten worden”, zo steekt het college ook de hand in eigen boezem.

Nieuws

menu