Na elf jaar dan toch eindelijk een fietsenkelder aan de Willem Barentszkade op West-Terschelling

Na een jarenlange procedure is uiteindelijk begonnen met de bouw van de fietsenkelder van Zeelen Rijwielverhuur.

Na een jarenlange procedure is uiteindelijk begonnen met de bouw van de fietsenkelder van Zeelen Rijwielverhuur. Foto: Jan Heuff

Elf jaar nam de procedure in beslag, maar Zeelen Fietsverhuur kan dan toch eindelijk de gewenste fietsenkelder bouwen.
Lees meer over
Terschelling

Met het plaatsen van een 36 ton zwaar betonelement is een start gemaakt met de bouw van een 350 vierkante meter grote fietsenkelder aan de Willem Barentszkade op West-Terschelling. De kelder van Zeelen Fietsverhuur, waarvoor twee woonhuizen moesten plaatsmaken, biedt vanaf 1 april plaats aan maximaal 650 rijwielen. Op de kelder worden twee woningen herbouwd.

Met de elementen wordt op het maaiveld een rechthoek geconstrueerd, die door het weghalen van grond rechtstandig zal worden afgezonken. Pas daarna worden de betonvloer gestort en de dakplaten gelegd.

Vanwege de beperkte ruimte in het huidige pand vond uitgifte van fietsen tot nu toe grotendeels op de openbare weg plaats. Dit moet nu inpandig plaatsvinden, om een einde te maken aan de jarenlange overlast voor de omgeving en de gevaarlijke verkeersituaties. Die voorwaarde heeft de gemeenteraad gesteld bij het goedkeuren van het bestemmingsplan. Ook de aanvoer van fietsen vanuit het centrale magazijn op het bedrijventerrein zal met de grotere opslag tot een minimum worden beperkt. Door diverse bezwaren van gemeenteraad en omwonenden heeft de procedure die uiteindelijk tot de bouw heeft geleid, elf jaar geduurd.