Geen golfbaan op Terschelling: plannen direct gestaakt

Terschelling krijgt geen golfbaan. De plannen om in de bossen en duinen bij West-Terschelling een golfbaan aan te leggen zijn per direct gestaakt.

Geen golfbaan op Terschelling.

Geen golfbaan op Terschelling. FOTO PIXABAY

Natuurregels maken de aanleg van een golfbaan op het Waddeneiland onmogelijk, zo stelt De Stichting Natuur Golfbaan Terschelling. Na een laatste overleg met Staatsbosbeheer besloot de stichting niet meer geld en energie in de plannen te steken.

,,We waren er zeer dichtbij, maar veel extra kosten voor natuurcompensatie en regeltjes maken het onmogelijk een exploitabele baan en daarmee een nieuwe sportfaciliteit voor jong en oud te realiseren”, schrijft een zeer teleurgesteld bestuur aan haar leden.

Zeven jaren voorbereiding

De stichting presenteerde in 2017 haar plannen, na zeven jaren van voorbereiding. Al die tijd speelde Staatsbosbeheer een meewerkende rol. De baan lag toen politiek niet langer gevoelig, nadat in het Eilandakkoord van 2018 de eerder dwarsliggende Partij van de Arbeid door coalitiegenoot VVD op andere gedachten rondom de komst van de golfbaan werd gebracht.

De gemeenteraad stelde 50.000 euro beschikbaar voor de voorbereidingskosten die in totaal 247.500 euro bedroegen. De provincie legde ook een halve ton bij. Daarnaast doneerden Rederij Doeksen, Westcord hotels en andere eilander ondernemers geld. De bijdragen werden besteed aan een baanontwerp en onderzoeken naar de natuurwaarden van het beoogde terrein. Volgens de plannen zou de golfbaan jaarlijks 7000 extra bezoekers naar het eiland trekken.

Strenge eisen

Bij de presentatie van de plannen stelde de stichting ‘dat de negenholes natuurgolfbaan zich volledig zou moeten voegen in de natuurlijke omgeving van het eiland en een positief effect zou hebben op de doelstellingen van het Natura2000-gebied’.

Maar de provincie, als toezichthouder op de natuurregels, ging niet mee met de stelling van het bestuur dat met het kappen van de nodige dennenbomen en het opwaarderen van het terrein naar grijze duinen, reeds sprake zou zijn van natuurcompensatie. De plicht tot financiële compensatie voor de bomenkap bleef onveranderd van kracht. Ook de strenge eisen die gesteld werden aan het inzaaien van alleen inheemse grassoorten en het mogelijke watergebruik, nekten de plannen.

De stichting wordt nu ontbonden, maar de ruim tweehonderd leden van Golfclub Terschelling blijven actief in het slaan van een balletje op het oude voetbalveld bij West, op camping De Kooi en in het organiseren van uitjes naar golfbanen aan de vaste wal.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Terschelling