Festival Eilân op Terschelling mag niet opbouwen (en zoals het nu staat niet doorgaan)

Het meertje van Hee. FOTO NEEKE SMIT

De eerste editie van festival Eilân op Terschelling staat op zeer losse schroeven. De rechter schorst de verleende evenementenvergunning.
Lees meer over
Terschelling

Rechter Fred Bruinenberg wond er gisteren in de Groninger rechtbank geen doekjes om: burgemeester en wethouders horen hun zaken op orde te hebben en dit is rondom festival Eilân niet het geval. ,,Er zitten diverse gebreken in de juridische besluitvorming’’, aldus Bruinenberg.

Zo ontbreekt onder meer nog een ontheffing die nodig is vanwege het nabijgelegen stiltegebied. Ook heeft b. en w. nog niet beslist over de geluidsontheffing. En de geluidmeting is niet volgens de ‘nota Limburg’ (voor ‘evenementen met een luidruchtig karakter’, red). Allemaal redenen voor de rechter om de evenementenvergunning te schorsen.

Verder heeft Bruinenberg sterke twijfels of de ecologische toets op de goede manier tot stand is gekomen. Daarbij gaat het over stikstof, maar ook over beschermde plant- en diersoorten. Gezien de nabijheid van Natura2000-gebieden kan er op dit vlak geen risico worden gelopen, aldus de rechter.

Doorgaan festival nagenoeg zeker van de baan

Hij schorst in zijn schriftelijke uitspraak komende maandag dan ook daadwerkelijk de evenementenvergunning en spreekt tevens een verbod uit op de opbouw van het festival rond het meertje van Hee.

Daarmee lijkt het doorgaan van het festival nagenoeg zeker van de baan, hoewel er een mogelijkheid openstaat waarbij de gemeente alsnog met grote spoed een omgevingsvergunning verleent. Maar of dat soelaas biedt is maar zeer de vraag, aangezien de eilanders die bezwaar maken tegen het festival ook die vergunning bij de rechter kunnen aanvechten en een voorlopige voorziening kunnen vragen.

Dat een omgevingsvergunning er zo kort voor het festival, dat op 12, 13, 14 en 15 september zou moeten plaatsvinden, nog niet is, noemde de rechter aan het begin van de zitting ,,hoogst ongebruikelijk en hoogst onwenselijk’’. Advocaat Lisa van der Maden erkende dat de omgevingsvergunning niet op tijd verleend kon worden en zei dat het college dit ‘heel vervelend’ vond.

‘Strenge voorwaarden gesteld aan geluid’

Initiatiefnemer van het festival Daniël van Drunen nam het voor het college op toen de rechter hem vroeg wat hij ervan vond dat het allemaal zo lang duurde. Volgens hem is er veel tijd gebruikt om alles zeer grondig te toetsen. Als festivalorganisator maakt hij vaker mee dat vergunningen pas laat rondkomen door lange procedures.

Van Drunen drong er tijdens de zitting op aan het festival wel door te laten gaan. Hij benadrukte dat er juist strenge voorwaarden zijn gesteld aan het geluid. En uit een rapport bleek dat er geen diersoorten in gevaar zouden komen. De boel afblazen zou het einde van zijn bedrijf betekenen, zei hij. Daarnaast vroeg hij de rechter ook rekening te houden met het culturele belang van het festival en festivals in het algemeen.

Initiatiefnemer wil in principe doorgaan met Eilân

Tot de personen die bezwaar maakten behoorde onder anderen Clara Jongedijk-de Weerd, die tal van redenen noemde waarom het festival niet zou moeten doorgaan. Zij had de hulp ingeroepen van Theo van Gelder van Groene Ster Duurzaam, die naast haar zat als adviseur.

Jongedijk was er duidelijk over: de problemen zitten in het geluid en de schade aan de natuur. Ze beklaagde zich verder over de trage vergunningverlening door de gemeente, waardoor omwonenden ook pas laat in actie konden komen. Van Gelder oordeelde dat er geen zicht is op legalisatie voor het festival.

Van Drunen zei na de zitting dat hij in principe wil doorgaan met Eilân. Burgemeester Bert Wassink liet gisteravond weten dat het college zich beraadt op de ontstane situatie. Als zijn juridisch adviseur aangeeft dat er via een omgevingsvergunning nog iets mogelijk is, dan is de burgemeester daar voor in.

Nieuws

menu