Driejaarlijks landschapsfestival komt in 2023 naar de waddenkust

De Waddenzee.

De Waddenzee. FOTO PIXABAY

De Waddenzeedijk van Den Helder tot Delfzijl wordt in 2023 een groot podium, gewijd aan de ontwikkelingen van de Wadden. Burgers mogen meepraten over de toekomst.
Lees meer over
Terschelling
Ameland
Harlingen
Noardeast-Fryslân
Schiermonnikoog
Vlieland
Waadhoeke

Het evenement heet Dynamische Delta en wordt eens in de drie jaar in een ander deel van Nederland gehouden. De Waddenregio is gekozen omdat in 2023 de dijkversterking begint.

Inwoners van het gebied mogen meepraten en onderwerpen aandragen die samen met wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en hogeschool Stenden kunnen worden onderzocht. Ook worden er studiebijeenkomsten georganiseerd over thema’s als dijkversterking, zilte teelt, landbouwtransitie, landaanwinning, circulaire landbouw, energie-neutrale dorpen, waterbewuste samenleving, trekvogel-flyways, vismigratie, nachtbeleving en duurzaam toerisme.

Ook worden op verschillende plaatsen langs de dijk podia gebouwd waarop met kunstzinnige installaties en tentoonstellingen wordt teruggekeken op de geschiedenis van en de ontwikkelingen in het waddengebied. De belangrijkste daarvan is de Terp van de Takomst die in Blije wordt gebouwd. Rondom die terp wordt volgens planning in september een grote culturele manifestatie gehouden.

Gedeputeerde Douwe Hoogland is blij met de keuze voor de Waddenregio. ,,Dit is goed nijs foar de Waadgemeenten, benammen Noardeast-Fryslân, it Wetterskip en de Waadprovinsjes. De Landschapstriënnale jout ús de gelegenheid yn ús regio omtinken te freegjen foar it lânskip fan de takomst. De fersterking fan de Waddendyk troch it Wetterskip is in grutte lânskiplike yngreep dy’t kânsen jout om de kwaliteiten fan dit gebiet út te fergrutsjen en te presintearjen oan in breed publyk.”