Bestrijding 'horrorexoot' op Terschelling wordt afgebouwd

De provincie Fryslân en Staatsbosbeheer denken na een strijd van tien jaar de verspreiding van de invasieve exoot watercrassula op Terschelling onder controle te hebben. Op geschoonde locaties vinden ze het verantwoord nazorgmaatregelen af te bouwen.

Watercrassula.

Watercrassula. Foto: archief

Lees meer over
Terschelling

Dat kan worden opgemaakt uit een schrijven van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân over de voortgang van de aanpak van de vijverplant aan Provinciale Staten. Voor de bestrijding was een budget van ruim tien miljoen euro beschikbaar, waarvan tot 2022 6,4 miljoen euro is uitgegeven.