Samen met

Overlast van renovatie stationsgebied Sneek gaat nu echt beginnen: deze week komt de tijdelijke busbaan

Zo zal het opgeknapte stationsgebied van Sneek er aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 uitzien. Artist impression: Gemeente Súdwest-Fryslân

Enkele voorbereidende werkzaamheden zijn eerder al begonnen, deze week begint aannemer Heijmans met een aanleggen van een tijdelijke betonvloer als busbaan bij het station van Sneek. Nu zal het doorgaande verkeer echt even hinder ondervinden van de upgrading van het stationsgebied.
Lees meer over
Sneeker Nieuwsblad

In het tweede kwartaal van 2023 zal de overlast voorbij zijn en zal er een mooi nieuw verblijfsgebied staan, met een uitstraling die past bij het historische karakter van het centrum van de Waterpoortstad en hoofdstad van de gemeente Súdwest-Fryslân. Zoals wethouder Bauke Dam het verwoordt: ,,Het past bij de monumentale waarden en historische kenmerken en komt in een nieuwe inrichting weer tot volle wasdom.”

Fietsers en wandelaars krijgen meer ruimte, auto’s moeten zich meer aanpassen dan voorheen

De doorgaande weg wordt smaller gemaakt, van 9 meter breed naar 6,5 meter, de stoep wordt breder, het asfalt wordt vervangen door klinkers, er komen extra groengedeeltes en nieuwe straatverlichting. Bovendien krijgen voetgangers en fietsers meer aandacht en mag het gemotoriseerd verkeer straks niet sneller dan dertig kilometer per uur rijden.

Na de zomer worden als slotstuk de bomen en planten geplaatst die de afronding van de vergroening betekenen. Het stenen gebied zonder schaduw en broeiend heet in de zomer – zoals het tientallen jaren is geweest – behoort dan tot het verleden en kan zich dan meten met andere steden op het gebied van mooie stadsentrees voor trein- en busreizigers.

Het stationsgebied is een complex gebied met veel grondeigenaren en verkeersbewegingen

Het duurde een paar jaar voordat de eerste schep in de grond is gezet, dat had zo zijn redenen. Het is ten eerste een complex gebied, met vier belanghebbenden: Provincie Fryslân, NS Vastgoed, ProRail en de gemeente Súdwest-Fryslân. Daarnaast zijn omwonenden veelvuldig en zorgvuldig erbij betrokken zodat ook zij zich in de aanpassingen kunnen vinden.

Bovendien bleek uit grondonderzoek dat er ook nog enkele vervuilde grond-delen moesten worden opgeruimd. Ook creatief de juiste logistiek bedenken qua volgorde van werkzaamheden kostte tijd. Het dagelijks verkeer dat gebruik maakt van het station moet wel gewoon door kunnen gaan. Daarom is het renovatiewerk opgesplitst in verschillende fases.

Gemeenteraad Súdwest-Fryslân heeft inmiddels drie keer met hogere kosten ingestemd

En dan is er nog zoiets als stijgende kosten. Afgelopen zomer stemde de gemeenteraad voor de derde keer in met een verhoging van de kosten. Vanwege de stijgende prijzen van energie en materialen is er alvast een reservepotje van tien procent gemaakt, die als het goed is niet hoeft te worden gebruikt.

Het te renoveren gebied is opgesplitst in drie delen. De upgrading van het deel aan de kant van de Dr. Boumaweg, Kanaalstraat en voorplein kost 915.000 euro, de Van Giffenstraat 185.000 euro en het gebied er tussenin is begroot op 400.000 euro. Over dat stuk wordt nog onderhandeld met aannemer Heijmans. ,,Nu we toch bezig zijn willen we het ook meteen goed doen en doorpakken”, zegt wethouder Dam.

‘Nu we toch bezig zijn: meteen goed aanpakken en doorpakken’

De gemeente kiest ervoor om meteen ook de rand van het gebied te verbeteren. Dat betreft het deel van de Van Giffenstraat en de rotonde met de Kanaalstraat. De fietsende scholieren van RSG Magister Alvinus krijgen een logischer oversteekplaats en een logischer fietspad op de Van Giffenstraat. Bovendien wordt ook meteen de riolering vernieuwd. Ook in het stationsgebied krijgt de riolering een klimaatproof niveau.

Ergens in het tweede kwartaal van 2023 zullen de werkzaamheden klaar zijn en kan iedereen van het mooie gebied genieten. Na de zomer worden de bomen geplaatst die meteen al een volwassen grootte hebben, zodat het meteen de uitstraling heeft welke de bedoeling is. Dam: ,,We willen het passend maken bij de uitstraling van de Prins Hendrikkade, zodat het een mooi aansluitend geheel vormt.”

Provincie Fryslân is overigens initiator en opdrachtgever van de plannen en zorgt voor de herinrichting van het busstation. ProRail draagt de kosten voor de fietsenstalling.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Sneeker Nieuwsblad

Nieuws

Meest gelezen

menu