Samen met

Sterk staaltje zelfredzaamheid in Easterwierrum, waar dorpsbelang 75 jaar bestaat. 'Op ien hân is te tellen wa't yn it doarp nearne by sit'

Dorpsbelang-bestuurders Stephan Kurpershoek, Caroline van Muiswinkel, Liesbeth Speerstra en Johan Boersma zetten zich graag voor Easterwierrum in. Mede-bestuurslid Paul Beista (secretaris) kon niet aanwezig zijn. Foto: Johan Vogelzang

De 325 inwoners van Easterwierrum hebben sinds 75 jaar een dorpsbelang en dat wordt gevierd op zaterdag 1 oktober aanstaande, met een dag en avond vol festiviteiten voor jong en oud. Het feest vindt plaats in en rond het door de inwoners zelf gebouwde MFC De Tysker, één van de weinige volledig in eigen beheer gebouwde dorpshuizen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat is een sterk staaltje zelfredzaamheid.
Lees meer over
Sneeker Nieuwsblad

Liesbeth Speerstra (41) is blij voorzitter te zijn van het dorpsbelang van zo’n actieve groep mensen. In 2003 verhuisde ze van Bolsward naar Easterwierrum. ,,Ik wie noait sa fan it doarpse, mar ik haw hjir al yn ferskate kommisjes sitten.” Sinds drie jaar is ze voorzitter. Mede-bestuurslid Stephan Kurpershoek kwam in datzelfde jaar ook naar Easterwierrum, hij is inmiddels elf jaar bestuurslid bij dorpsbelang.

Vele commissies maken een groot vrijwilligersnetwerk in het dorp

De 49-jarige is ondertussen een belangrijke spil geworden in het fijnmazige netwerk van dorpsbelang en verschillende eronder hangende commissies. Kurpershoek: ,,Ûnder doarpsbelang falle ûnder oaren de behearskommisje fan de Tysker, de histoaryske en de merke-kommisje. Ûnder de behearskommisje sitte dan ek wer ferskate sub-kommisjes. De fyftichplus-kommisje falt bygelyks net ûnder Doarpsbelang.”

De kerken in het dorp zijn verkocht, alleen de bakstenen omhulsels laten nog zien dat ooit het roomse geloof en het vrijzinnig hervormde geloof er een rol speelden. Deze kerken zijn jaren geleden al verkocht en toch is het dorp springlevend. Op de website www.easterwierrum.nl is het grote aantal (sport)verenigingen in het dorp te vinden. Elke inwoner is wel ergens bij betrokken. Speerstra: ,,Op de fingers fan ien hân is it te tellen wa’t der yn it doarp nearne by sitte.”

Belangrijke thema’s op dit moment zijn de basisschool en de verkeersveiligheid

Belangrijke thema’s die momenteel spelen zijn de basisschool in het dorp en de veiligheid op de weg. Tussen provinciale weg N354 en het dorp moet eigenlijk een fiets- en wandelpad komen. De ouderen die er nu wandelen, lopen er vanwege de onveiligheid met gekleurde veiligheidshesjes.

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft nu geen budget voor zo’n pad, maar heeft het op de korrel. Kurpershoek is positief over de gemeente. ,,De ferienings yn it doarp kinne no folle maliker subsydzje foar harren aktiviteiten krije as yn de foarige gemeente Littenseradiel”, zegt hij.

Medezeggenschapsraad en dorpsbelang hebben sluiting basisschool gekeerd

De basisschool valt onder scholenkoepel Gearhing en is een punt van zorg. Bijna anderhalf jaar geleden wilde de Gearhing de toen 35 leerlingen tellende school opheffen. De medezeggenschapsraad en dorpsbelang kwamen in actie en het tij is vooreerst gekeerd.

Nu gaat er wellicht worden samengewerkt met de al gefuseerde basisscholen van Wiuwert en Boazum, die ook onder Gearhing vallen. Hoe die toekomst er exact komt uit te zien, is nog niet zeker. ,,Mar de direksje hat oanjûn ús derby belûke te wollen en dat wolle wy graach fansels”, zegt Speerstra.

Liever de zaken makkelijk en snel onderling regelen, in plaats van lang vergaderen

De vijf bestuursleden van dorpsbelang vergaderen overigens niet vaak. ,,As der wat is, dan belje wy mei elkoar en wurdt it regele. Kinst elkoar, wy wenje ticht by elkoar dus dat is samar klear.” Liever regelen dan vergaderen, dat is het mooist.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Sneeker Nieuwsblad

Nieuws

menu