Samen met

Expositie ‘Leven met een verdwenen zee’

Kitesurfer Lianne Pit Foto: Babke Dekke

Bij Bezoekerscentrum Mar en Klif is de expositie ‘Leven met een verdwenen zee’ geopend. De expositie is tot en met 8 januari 2023 te zien.
Lees meer over
Sneeker Nieuwsblad
Jouster Courant

De expositie laat het leven langs de Gaasterlandse Zuiderzeekust zien, vroeger en nu. Het hart van de tentoonstelling zijn vijf portretten van hedendaagse bewoners in foto en video: kitesurfer Lianne Pit, visser Jan de Vries, boswachter Sander Veenstra, melkveehouder Lucas Westra en biodynamische boerin Welmoed Deinum. De fotoportretten zijn gemaakt door Kees Muizelaar uit Balk en de videoportretten door Artisan Creatives, beide in opdracht van Orkater en De Lawei. De serie portretten wordt aangevuld met hedendaagse landschapsfoto’s van Jan Tijsma.

De hedendaagse portretten worden omringd door historische beelden. Foto’s uit de archieven van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân tonen het landschap en de bewoners langs de Zuiderzeekust aan het begin van de 20e eeuw, voor de komst van de Afsluitdijk in 1932. De expositie laat de verschillen en overeenkomsten zien tussen het leven vóór de komst van de Afsluitdijk en het leven nu. De vraag dringt zich op: hoe zou het leven langs de Gaasterlandse kust eruit zien als er geen Afsluitdijk was aangelegd?

Fietsroute en boek

Aanvullend op het theater en de tentoonstelling zijn bij Mar en Klif ook een fietsroute (35 kilometer, 4 euro) en het boek Het Oudemirdumerklif verkrijgbaar. Historicus en vrijwilliger bij Natuurmonumenten Arnoud van de Ridder heeft de verhalen en de geschiedenis van het gebied en de mensen die daar een rol speelden verzameld en kleurrijk in beeld gebracht.

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Sneeker Nieuwsblad

Nieuws

menu