Samen met

Europese subsidie voor Weekendschool Súdwest-Fryslân. 'Blij dat we kunnen bijdragen aan het verkleinen van kansenongelijkheid voor kinderen en jongeren'

Beeld van een les van een docent uit de beroepspraktijk, zo leren kinderen en jongeren interessante beroepen kennen. Foto: Stichting Weekendschool Sudwest-Fryslan

Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft samen met Learning Hub Friesland een Europese subsidie van Erasmus+ binnengehaald om het weekendschoolonderwijs verder in Europa uit te rollen. De weekendschool heeft onder andere een dependance in Workum en in Sneek.
Lees meer over
Bolswards Nieuwsblad

Met het driejarige project ‘Here We Create The Future!’ wordt samen met zes partners uit Italië, Spanje en Turkije gewerkt aan het opzetten van het weekendschoolonderwijs in deze partnerlanden. Daarnaast wordt er gezamenlijk een platform opgericht waar toekomstige weekendscholen in Europa alle informatie kunnen vinden om een weekendschool te kunnen starten.

Koos Pot, schoolleider van Weekendschool Súdwest-Fryslân: ,,Wij zijn hartstikke trots dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van kansenongelijkheid bij kinderen en jongeren in heel Europa.”

Trainen om het best mogelijke weekend-onderwijs te kunnen geven

Onderdelen van het platform zijn een quickscan, een compleet handboek en een portfolio met taalspellen voor nieuwkomers. Tot slot vinden er uitwisselingsprojecten plaats met leerlingen van de weekendscholen, zowel digitaal als fysiek. Stichting Weekendschool Súdwest-Fryslân gaat alle nieuwe weekendschoolteams in de partnerlanden trainen om het beste weekendschoolonderwijs aan hun leerlingen te geven.

In Nederland zijn weekendscholen een bekend iets. In de rest van Europa is deze vorm van aanvullend onderwijs nog nauwelijks aanwezig. Weekendschool Súdwest-Fryslân is in oktober 2017 opgericht. Het aanvullende onderwijs is voor nieuwsgierige en gemotiveerde kinderen van 10 tot 18 jaar uit de gemeente Súdwest-Fryslân die, vanwege redenen buiten henzelf, vaak minder mogelijkheden en kansen hebben om hun talenten te ontwikkelen.

Gastdocenten met interessante beroepen komen langs

Eens per twee weken op zondagmiddag komen gastdocenten langs die spannende, interessante of mooie beroepen hebben en hier vol passie en enthousiasme over kunnen vertellen.

De Europese Unie ondersteunt met Erasmus+ de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in de sectoren onderwijs, training, jeugd en sport, in Europa en daarbuiten. Learning Hub Friesland is daarbij de poort naar Europa voor onderwijsvernieuwing en onderwijsontwikkeling in Friesland.

Learning Hub zorgt voor de verbinding russen verschillende organisaties

Zij verbindt Friese scholen aan scholen en andersoortige organisaties in het buitenland. Learning Hub helpt om eerste projectideeën uit te werken tot volwaardige plannen voor Europese samenwerking en Europese subsidie om ze vervolgens samen uit te voeren. Frank Hiddink, initiatiefnemer van Learning Hub, kijkt er naar uit: ,,Weekendschool Súdwest-Fryslân heeft een prachtig model dat verdere navolging en ondersteuning verdient, ik ben blij dat ze er in Brussel en in onze partnerlanden ook zo over denken.”

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Bolswards Nieuwsblad

Nieuws

menu