Samen met

Streamingsdienst Netflix heeft al belangstelling voor nieuwste film van Steven de Jong over Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier

Milan van Weelden als vrijheidsstrijder Grutte Pier. Foto: Stevendejongfilms.nl

De film over Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier uit Kimswert is na vier jaar gereed en gaat op 28 oktober in première in Theater Sneek. ‘Grutte’ Pier Gerlofs van Donia wordt tot leven gebracht door filmmaker Steven de Jong uit Hartwert, die met liefde het verhaal heeft verfilmd van Grutte Pier en overeenkomsten ziet met de huidige tijd. Internationale streamingsdienst Netflix heeft al belangstelling getoond, net als het Franse CanalPlus.
Lees meer over
Bolswards Nieuwsblad

De trailers van de film zijn al te vinden op Youtube, met prachtige muziek en prachtige beelden. De 2 meter en 9 centimeter lange Milan van Weelden speelt de Kimswerter reus, zijn vrouw Rintsje wordt gespeeld door zangeres Elske DeWall die ook uitstekend en overtuigend blijkt te kunnen acteren.

Als Saksische huurlingen zijn vrouw en kinderen vermoorden, komt Grutte Pier in opstand

Op het moment dat zijn vrouw, zijn liefde voor het leven, en hun kinderen worden vermoord door Saksische huurlingen, komt de grote Kimswerter boer op voor zijn vrijheid, die van Fryslân en bestrijdt de overheersers te land en ter (Zuider)zee met bûter, brea en griene tsiis en vlijmscherpe zwaarden.

,,Grutte Pier stie earne foar”, zegt De Jong. ,,Jo moatte foar jo miening opkomme meie, hoechst it net altyd iens te wêzen mei de oerheid bygelyks. Hoechst net gelyk by elkoar de ‘harses derôf te reagjen’ sa as dat yn dy tiid gie, mar meist wol earne foar stean en dan ek de ferantwurdlikheid drage fan wat der bart as dy keuze makkest.”

Als de overheid je vrijheden beknibbelt, komen mensen in opstand

,,Dat kinst wol fergelykje mei de tiid fan no”, zegt De Jong. ,,As de oerheid dyn frijheden beknibbeld, dan wurde minsken opstandich. Boeren en ûndernimmers meie hieltyd minder sels bepale, mar der binne genôch dy’t dat wol wolle en ek bereid binne om de ferantwurdlikens te drage dy’t dêrby heart.”

De beknibbeling in de coronaperiode, is zo’n voorbeeld. Beknibbeling voor het goede doel, het bestrijden van het virus, maar wel met serieuze negatieve bij-effecten. Ondernemers die dicht moesten tijdens de lockdowns en nu voor flinke uitgestelde belastingaangiften staan in oktober, waarbij het maar de vraag is hoeveel bedrijven er omvallen of kunnen blijven bestaan. Het zijn nu ook weer spannende tijden, niet letterlijk zo bloederig als vroeger, maar wel figuurlijk.

‘In film hat folle mear ieuwichheidswearde as in tonielstik as festival’

Verhalen als die van Grutte Pier, opkomen voor menselijke waarden, zijn het waard om te verfilmen en verteld te blijven worden. ,,Film hat folle mear ieuwichheidswearde as in festival as in tonielstik”, zegt De Jong. ,,Ik bin foarige wike noch interviewd op Radio 1 oer de Kameleonfilms dy’t ik jierren lyn makke haw. In soad bern sjogge sy tsjinwurdich noch op streamingstsjinsten lykas Netflix.”

Met Netflix zijn de eerste gesprekken al gestart over het vertonen van de Grutte Pier-film op deze internationale streamingsdienst. Ook het Franse CanalPlus heeft interesse getoond. Grutte Pier kan de wereld over, Fryslân kan de wereld laten zien welke belangrijke verhalen zich hier hebben afgespeeld. Deze nieuwe film is deel 1 van een trilogie, aan het script van deel twee wordt al gewerkt. ,,Lord of the Rings yn it lyts”, lacht De Jong, met een serieuze ondertoon.

‘Film is in tof medium. In film bliuwt altyd bestean en kin de hiele wrâld oer gean’

Hij mist durf bij de provincie, bij toerismepromotor Merk Fryslân en bij TV-zender Omrop Fryslân. ,,Wy moatte de bysûndere ferhalen fan Fryslân fertelle en foaral op film. Film bliuwt altyd bestean en kin de hiele wrâld oer. Dat is it toffe fan it medium. It soe geweldich wêze as ynstânsjes en partikulieren fan harren eilân ôfkomme en elkoar omearmje foar de Fryske films en ferhalen.”

Op zijn eigen(-)wijze heeft hij al met een groep gelijkgestemden ‘Filmambassade.nl’ opgericht, die de opstartfase financiert van films die in eerste instantie geen commercieel succes lijken te worden. Alhoewel, dankzij zijn onverzettelijke doorzettingsvermogen kan Grutte Pier ook best een commercieel succes worden.

Deze film over de vrijheidsstrijder van Friesland is onderdeel van een trilogie, er staat nog meer op stapel

Met Netflix zijn de eerste gesprekken al gestart over het vertonen van de film. Ook het Franse CanalPlus heeft interesse getoond. Deze nieuwe film is deel 1 van een trilogie, aan het script van deel twee wordt al gewerkt. ,,Lord of the Rings yn it lyts”, lacht De Jong, met een serieuze ondertoon. Want Fryslân en Sneek zijn het waard om verfilmd te worden.

Een volgend project staat ook al in de steigers: Titus Brandsma, heilig verklaarde pater die geboren op een boerderij in Ugoklooster bij Bolsward. Brandsma stond tot in het ultieme voor zijn normen en waarden. Zo sterk zelfs dat hij het accepteerde dat het zijn dood werd in een nazi-concentratiekamp in Dachau, in de Tweede Wereldoorlog.

Sneek speelt ook een belangrijke rol in het leven van Grutte Pier uit Kimswert

Nog even over Grutte Pier: die film gaat niet zonder reden bij Theater Sneek in première en ook niet zomaar op die dag. In de Waterpoortstad ligt de Friese vrijheidsstrijder namelijk begraven. Hij overleed er op 28 oktober 1520. Exact 502 jaar na zijn dood is er de première van de film over zijn leven. Letterlijk op een steenworp van zijn graf, want hij ligt onder de huidige Martinikerk begraven.

In 1517 hielpen Grutte Pier en zijn getrouwen de stad Sneek bij het verjagen van de troepen van Floris van Egmont. Zie Wikipedia voor uitgebreide uitleg over het Beleg van Sneek, dat op een succes voor de Snekers uitdraaide. Pier woonde de laatste jaren van zijn bestaan aan het Grootzand 12 in Sneek. ,,Snits wie yn dy tiid in frijsteat en dat spruts Pier wol oan fansels.”

Dit artikel is het product van een samenwerking tussen de redacties van Leeuwarder Courant en Bolswards Nieuwsblad

Nieuws

menu